Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko spotkała się z przedstawicielami zespołu do spraw realizacji projektu „Lidzbark Warmiński bez wad postawy”.

Program skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich rodziców. Jego głównym założeniem jest edukacja, a także wczesna identyfikacja oraz zapobieganie pogłębianiu się i utrwalaniu wad postawy u dzieci. Inicjatywa jest realizowana w placówkach oświatowych, które zostały wyposażone w sprzęt do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej i ćwiczeń ogólnorozwojowych. W 2018 r. w ramach programu kontynuowana będzie gimnastyka korekcyjna w placówkach oświatowych oraz nauka pływania na terenie Term Warmińskich. Rodzice przedszkolaków i uczniów otrzymają broszurę z zestawami ćwiczeń do wykonywania przez dzieci w warunkach domowych.

Podczas spotkania w resorcie zdrowia Jacek Wiśniowski – burmistrz Lidzbarka Warmińskiego – przedstawił wyniki realizacji programu w latach 2016-2017. Minister Józefa Szczurek-Żelazko wyraziła aprobatę dla cennej inicjatywy władz samorządowych.

W resorcie zdrowia został opracowany dokument: „Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania – rekomendacje ekspertów”, który może być pomocny przy planowaniu i realizacji działań na poziomie lokalnym.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia