Ustawa pozwoli ministrowi zdrowia publikować raz na dwa miesiące listę produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, których mogłoby brakować w polskich aptekach. Hurtownie farmaceutyczne będą miały obowiązek informowania Głównego Inspektora Farmaceutycznego o zamiarze wywozu i zbycia wyrobów znajdujących się na ministerialnej liście. Jednocześnie GIF uzyska możliwość zablokowania takiej transakcji.

Aby zapewnić równy dostęp aptek i hurtowni do leków i wyrobów refundowanych, ustawa wprowadza transparenty proces składania zamówień przez apteki i hurtownie farmaceutyczne u producentów tych leków. Zamówienia takie będą składane tylko w formie pisemnej lub elektronicznej. Jeżeli producent odmówi realizacji złożonego zamówienia, będzie musiał tego dokonać również w formie pisemnej lub elektronicznej. Dodatkowo, odmowa realizacji zamówienia dotyczącego produktów znajdujących się na ministerialnej liście, tj. produktów o zagrożonej dostępności dla polskich pacjentów, będzie wymagała uzasadnienia, a informacja o niej trafi też do GIF.


Źródło: prezydent.pl