Śląski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach chcą współpracować, m.in. w obszarze praktyk i prac dyplomowych studentów. W piątek przedstawiciele Funduszu i uczelni zawarli porozumienie o współpracy.

Instytucje mają wspólnie ustalać obszary badań z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych dyscyplin humanistycznych rozwijanych na Uniwersytecie oraz razem podejmować projekty badawcze.

Na mocy porozumienia, studenci UE będą mogli także w sposób zaplanowany i skoordynowany odbywać praktyki i staże w oddziale NFZ. Pracownicy Funduszu będą z kolei mieli możliwość uczestniczenia w studiach podyplomowych, doktoranckich i specjalistycznych szkoleniach.

Rektor UE w Katowicach prof. Robert Tomanek przypomniał podczas piątkowej uroczystości, że już teraz jego uczelnia kształci studentów na kierunkach dedykowanych zarządzaniu w służbie zdrowia i to właśnie oni tworzą później sporą część kadry zarządzającej w tych podmiotach.

"Widzę tutaj pole do współpracy, m.in. w obszarze praktyk i prac dyplomowych studentów, które mogłyby rozwiązywać realne problemy. Ponadto jesteśmy w stanie wspomagać śląski oddział NFZ ekspercko" - powiedział rektor.

"To historyczna chwila, ponieważ po raz pierwszy śląski oddział NFZ zawarł porozumienie z uczelnią, na mocy którego będziemy mogli połączyć nasze doświadczenie w sektorze usług zdrowotnych z dorobkiem i potencjałem naukowym UE w Katowicach" - powiedział szef śląskiego NFZ Jerzy Szafranowicz.

Zaznaczył, że absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zasilają licznie kadrę śląskiego NFZ. Co ósmy pracownik tego oddziału jest absolwentem tej uczelni

Celem porozumienia jest wykorzystanie dorobku naukowego, edukacyjnego i doświadczeń Uniwersytetu oraz potencjału ekonomicznego, kadrowego i technicznego śląskiego NFZ. Instytucje na zasadach wzajemności będą mogły korzystać z posiadanej aparatury, urządzeń, zbiorów bibliotecznych i rozwiązań logistycznych. Zamierzają wspólnie realizować prace naukowe, badawcze i eksperckie.(PAP)

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl | Krzysztof Konopka