Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2022-07-01 02:02:43

Tagi: położna POZ

11:45 25 MAJ 20210

XXXIV Kongres Naukowy PTGiP

23-25 września 2021r. Wrocław Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników zaprasza wszystkich Członków Towarzystwa: ginekologów, położników i perinatologów, lekarzy w trakcie specjalizacji, jak również położne oraz studentów, w których obszarze zainteresowań pozostaje ginekologia i perinatologia,...

15:53 09 CZE 20210

Raport NIPiP: Katastrofa kadrowa pielęgniarek i położnych

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przygotowała raport dotyczący aktualnej sytuacji kadrowej w zawodach pielęgniarki i położnej w Polsce. Prezentuje on strukturę wieku zatrudnionych pielęgniarek i położnych z podziałem na województwa. Zawiera także prognozy dotyczące liczby pielęgniarek i...

15:10 23 LIP 20200

Porada pielęgniarki i położnej POZ

Z dniem 1 sierpnia br. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – przypomina Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Celem regulacji jest usprawnienie funkcjonowania...

09:02 13 LIS 20170

Senat przyjął ustawę o POZ

Senatorowie w piątek (10 listopada) bez poprawek przyjęli ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej. Zgodnie z ustawą, lekarz, pielęgniarka i położna będą tworzyli zespół, który ma zapewnić koordynację opieki nad pacjentem w całym systemie ochrony zdrowia. Za przyjęciem ustawy głosowało 56 senatorów,...

18:18 27 PAŹ 20171

Sejm uchwalił ustawę o POZ

Sejm uchwalił rządową ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej. Za jej przyjęciem głosowało 229 posłów, 198 było przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Zgodnie z ustawą, lekarz, pielęgniarka i położna będą tworzyli zespół, który ma zapewnić koordynację opieki nad pacjentem w całym systemie...

10:20 25 SIE 20170

Rząd przyjął ustawę o POZ

24 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, przedłożony przez ministra zdrowia. Zdaniem rządzących, ustawa ma poprawić organizację i funkcjonowanie POZ, w szczególności w ramach koordynacji opieki i pracy zespołowej lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej...

09:33 02 STY 20170

RPD: Co z systemem monitorowania losów dziecka?

Rzecznik Praw Dziecka zaniepokojony jest, że konsekwencją utraty mocy przepisów standaryzujących opiekę okołoporodową, będzie pozostawienie kwestii monitorowania losów dziecka od momentu urodzenia poza regulacją prawa. Jak informuje Biuro RPD, Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Zdrowia...

11:33 26 WRZ 20160

Resort zdrowia o POZ

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Zdaniem resortu zdrowia, przygotowanie i wprowadzenie ustawy o POZ pozwoli na zdefiniowanie roli i miejsca POZ w systemie ochrony zdrowia oraz umożliwi poprawę jej...

11:34 24 WRZ 20152

Uszczelnienie systemu monitorowania losów dziecka coraz bliżej

Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie nakazujące szpitalom sprawującym opiekę nad noworodkiem przekazanie do dnia wypisu noworodka zgłoszenia o porodzie położnej POZ lub podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą POZ.