Ministerstwo Zdrowia chce uregulować warunki pobytu opiekunów przy najmłodszych pacjentach w placówkach opieki medycznej. Przy wsparciu i we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP, resort zdrowia pracuje nad doprecyzowaniem przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w tym zakresie.

- Obowiązująca ustawa umożliwia pobieranie opłat przez podmioty lecznicze i byłoby to zrozumiałe oraz logiczne, gdyby dotyczyły one konkretnych świadczeń dodatkowych, a nie samego przebywania rodzica przy dziecku. To musi zostać zmienione – zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas konferencji w Ministerstwie Zdrowia.

Minister zaznaczył, że samo przebywanie z dzieckiem nie powinno być żadnym kosztem, ponieważ jest to prawo rodzica oraz małego pacjenta. Podkreślił, że pobyt rodziców z dzieckiem przyspiesza powrót małego pacjenta do zdrowia i poprawia jego rokowania.

Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko zapewniła, że w nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta znajdzie się wyraźny zapis, że dyrektorzy szpitali nie będą mogli pobierać dodatkowych opłat za sam pobyt rodziców w szpitalu. Opłaty będą mogły być pobierane tylko za korzystanie z dodatkowych usług (np. wymiana pościeli na łóżku, wyżywienie), a ich wysokość będzie musiała uwzględniać rzeczywiste koszty.

- Wychodzimy z projektem legislacyjnym, żeby raz na zawsze, jasno i czytelnie powiedzieć: za pobyt rodzica z dzieckiem nie pobieramy żadnych opłat – podsumował minister Szumowski.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia