Bartosz Arłukowicz podsumował swoją działalność na stanowisku ministra zdrowia. „Wszystkie zmiany, które wprowadziliśmy, miały na celu poprawę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia dla pacjenta, żeby to pacjentowi było łatwiej w systemie” – podkreślił minister zdrowia.

Arłukowicz poinformował również, że do konsultacji zewnętrznych zostało przekazane zarządzenie prezesa NFZ, które zagwarantuje pacjentkom poród bez bólu.

Kluczowe zmiany wprowadzone z myślą o pacjentach
 • Pakiet onkologiczny – od 1 stycznia realizowana jest szybka terapia onkologiczna, dzięki której diagnoza jest stawiana maksymalnie w ciągu 9 tygodni. Dotychczas 98% pacjentów zostało zdiagnozowanych w wyznaczonych terminach. Na liście leków refundowanych znalazło się 29 nowych leków stosowanych w leczeniu onkologicznym. Zapowiadane zmiany w pakiecie są na etapie konsultacji zewnętrznych.
 • Program in vitro – do 12 czerwca 2015 r. urodziło się 2 171 dzieci.
 • Projekt ustawy o leczeniu niepłodności – określa m.in. zasady ochrony zarodka i komórek rozrodczych. Głosowanie nad projektem odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
 • Wdrożenie ustawy refundacyjnej – na liście leków refundowanych znalazło się 4 495 leków.
 • Zmiany w POZ:
        lekarze pediatrzy mogą zakładać POZ;
        lekarz POZ może zlecić więcej badań;
        wprowadzono wizytę recepturową;
        lekarz może wystawić receptę na 12 miesięcy.
 • Zmiany w kształceniu lekarzy – wprowadzono modułowy system kształcenia, sukcesywnie zwiększano liczbę limitów na studia lekarskie. W latach 2011 – 2015 przyznano 15 471 miejsc rezydenckich.
 • System eWUŚ – umożliwia natychmiastowe potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent może dostać się do lekarza na podstawie dowodu osobistego.
 • Ustawa transgraniczna – umożliwia pacjentom, którzy skorzystali ze świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie UE, ubieganie się o zwrot kosztów leczenia od Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Ustawa o konsultantach krajowych – zapewnia bezstronność konsultantów w ochronie zdrowia i niezależność wydawanych przez nich opinii.
 • Informatyzacja systemu ochrony zdrowia – do wdrożenia przygotowano projekty, które mają wejść w życie na przełomie roku:
        e-recepta;
        elektroniczne zlecenie na wyroby medyczne;
        elektroniczna dokumentacja medyczna;
        internetowe konto pacjenta;
        karta ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Agencja Taryfikacji przy AOTM – zapewnia obiektywną wycenę świadczeń medycznych.
 • Mapy potrzeb zdrowotnych – NFZ dostosuje kontraktowanie do rzeczywistych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województw.

Źródło: mz.gov.pl