Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2020-09-25 01:54:06

Tagi: mapy zdrowotne

Mapy potrzeb zdrowotnych – najnowsze dane za 2017 rok dostępne na platformie internetowej
09:34 26 LIP 20190

Mapy potrzeb zdrowotnych – najnowsze dane za 2017 rok dostępne na platformie internetowej

Analizy opracowywane w ramach projektu Mapy potrzeb zdrowotnych są już dostępne na platformie internetowej – Bazie Analiz Systemowych i Wdrożeniowych. Została ona zrealizowana w formie aplikacji webowej, a dostęp do niej odbywa się przez przeglądarkę internetową i nie wymaga logowania. Dane zawarte...

08:25 15 LUT 20190

Mapy potrzeb zdrowotnych zaktualizowane o dane za 2016 rok

Ministerstwo Zdrowia opracowało kolejną aktualizację map potrzeb zdrowotnych. Dokumenty opublikowane w grudniu 2018 roku opierają się na danych za rok 2016 r. i zostały przygotowane dla każdego województwa w zakresie 30 grup chorób. Jednocześnie opublikowano nową edycję map z zakresu onkologii i...

08:35 12 PAŹ 20180

O mapach potrzeb zdrowotnych na forum międzynarodowym

Ministerstwo Zdrowia zostało zaproszone do udziału w Europejskim Forum Zdrowia (European Health Forum) w Gastein, w Austrii (3-5 października br.), gdzie zaprezentowało założenia projektu Mapy potrzeb zdrowotnych, a także przykładowe, opublikowane do tej pory mapy oraz możliwości ich praktycznego...

12:12 04 CZE 20180

Opublikowano kolejne mapy potrzeb zdrowotnych

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Minister Zdrowia opracował kolejne mapy potrzeb zdrowotnych z zakresu lecznictwa szpitalnego na lata 2019-2021. Dokumenty stanowią drugą edycję w tym zakresie. Zawierają one najnowsze dostępne dane za 2016...

09:16 15 MAJ 20180

Mapy potrzeb zdrowotnych do poprawki

Miały służyć monitorowaniu systemu ochrony zdrowia i być "miękkim" narzędziem w jego kształtowaniu. Tymczasem jak wynika z kontroli NIK, mapy zdrowia - stworzone przez resort zdrowia zawierają szereg nierzetelnych, a często także nieaktualnych danych z lat 2012–2013. To oznacza, że w ograniczonym...

11:16 02 STY 20180

MZ publikuje kolejne mapy potrzeb zdrowotnych

Zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz postanowieniami dokumentu "Krajowe ramy strategiczne - Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020", Ministerstwo Zdrowia przygotowało i opublikowało mapy potrzeb zdrowotnych dla 15 grup chorób, w tym m.in. dla chorób skóry. Mapy potrzeb zdrowotnych...

13:05 05 GRU 20171

Mapy potrzeb zdrowotnych nagrodzone za innowację

Projekt Mapy potrzeb zdrowotnych, realizowany od 2014 r., został wyróżniony przez European Institute of Public Administration w Maastricht prestiżowym certyfikatem Best Practice European Public Sector Award 2017 (EPSA) - poinformował resort zdrowia. EPSA to jedyna nagroda dla najlepszych,...

09:33 21 MAR 20170

MZ opublikowało podsumowania wojewódzkich map potrzeb zdrowotnych

Ministerstwo Zdrowia przygotowało wojewódzkie podsumowania analiz dla opublikowanych 31 grudnia 2016 r. map potrzeb zdrowotnych w zakresie 30 grup chorób, które zostały opracowane w związku z realizacją projektu pn. "Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych". Jest on...

16:06 03 CZE 20163

W Siedlcach powstanie ośrodek onkologiczny

Na początku maja Ministerstwo Zdrowia opublikowało mapy potrzeb zdrowotnych, które potwierdziły celowość budowy ośrodka onkologicznego w Siedlcach. Zarząd województwa dał więc zielone światło dla jego budowy. - Cel jest jeden - likwidacja białej plamy w dostepie do leczenia onkologicznego i jak...

16:13 21 GRU 20140

Mapy zdrowotne z poparciem samorządu

Naczelna Rada Lekarska poparła projekt planowania ochrony zdrowia na podstawie analizy istniejących zasobów oraz potrzeb zdrowotnych. Jednocześnie NRL zgłosiła kilka uwag do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu map potrzeb zdrowotnych. Zdaniem samorządu należy w nich uwzględnić...