Na początku maja Ministerstwo Zdrowia opublikowało mapy potrzeb zdrowotnych, które potwierdziły celowość budowy ośrodka onkologicznego w Siedlcach. Zarząd województwa dał więc zielone światło dla jego budowy.

- Cel jest jeden - likwidacja białej plamy w dostepie do leczenia onkologicznego i jak njszybsze rozpoczęcie budowy. To ważny dzień dla nas obu - siedlczanek. Mapy potwierdziły, że tu potrzebna jest onkologia. I będziemy ją budować - podkreśliła członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Choroby nowotworowe stanowią drugą najważniejszą przyczynę zgonów w Polsce. Podobnie jest w Siedlcach. Do tego, co roku odnotowuje się coraz większą liczbę nowych zachorowań. Dla porównania – w siedleckim szpitalu wojewódzkim liczba porad specjalistycznych udzielonych w siedleckiej poradni onkologicznej od 2009 r. wzrosła ponad dwukrotnie. Niestety, zbyt mała liczba ośrodków onkologicznych i ich scentralizowane rozmieszczenie nie zapewniają równomiernego i sprawiedliwego dostępu do świadczeń tego typu. Biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa i ciągłe powiększanie się grupy osób najbardziej podatnych na nowotwory, opieka onkologiczna powinna być dziś jednym z priorytetów polityki zdrowotnej. Brak wystarczającej opieki na Mazowszu potwierdziły również analizy m.in. Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, który na podstawie umowy z urzędem marszałkowskim przeprowadził kompleksową analizę epidemiologiczną, demograficzną oraz popytową. W efekcie zespół ekspertów udzielił pełnej rekomendacji dla inicjatywy utworzenia siedleckiego ośrodka onkologii. Takiego samego zdania był również konsultant wojewódzki ds. radioterapii onkologicznej prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki. Argumenty te zostały uwzględnione przez Ministerstwo Zdrowia.

- W imieniu swoim i całego zarządu chciałbym podziękować za zielone światło dla budowy ośrodka onkologii. Dla szpitala to nowy rozdział, wejście w nowe usługi, większy kontrakt, zatrudnienie nowego wyspecjalizowanego personelu. Nasz ośrodek obejmie kompleksową opieką mieszkańców Siedlec i sąsiadujących powiatów. To ważna informacja w sumie dla blisko miliona osób. Oczywiście najtrudniejsze przed nami, ale naszym celem jest stworzenie nowoczesnego, przyjaznego pacjentom miejsca – mówił prezes zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Marcin Kulicki. – W ciągu dwóch miesięcy chcemy ogłosić przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakładamy, że sama budowa powinna trwać około 1,5 roku – dodaje.

Koszt całej inwestycji to około 100 mln zł. Finansowanie odbędzie się niejako dwutorowo. Budowa – czyli około 50 mln zł – finansowana będzie z emisji obligacji lub kredytu ze wsparciem województwa mazowieckiego. Koszt wyposażenia pokryty będzie ze środków ministerstwa w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz środków unijnych. Dzięki staraniom samorządu województwa budowa siedleckiego ośrodka onkologii została ujęta w ramach Kontraktu Terytorialnego.

Ośrodek onkologii będzie opierał się na pięciu filarach działalności onkologicznej: profilaktyce i wczesnym wykrywaniu nowotworów na bazie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, systemowym leczeniu nowotworów, radioterapii, badaniach i terapii izotopowej oraz chirurgii onkologicznej. Projekt zakłada rozbudowę istniejącej infrastruktury szpitala w Siedlcach o nowy pawilon oraz przebudowę budynków technicznych.Obiekt połączony zostanie podziemnym tunelem z głównym zespołem budynków szpitala wojewódzkiego. Będzie to kompleks 84-łóżkowy dedykowany pacjentom leczonym stacjonarnie. Znajdą się w nim m.in. stanowiska do chemioterapii dziennej, pracownia cytostatyków, przychodnia onkologiczna, zakład radioterapii, zakład medycyny nuklearnej, pracownia TK i MR oraz mammografii. Cztery z pięciu kondygnacji bezpośrednio posłużą realizacji świadczeń medycznych, na ostatnim piętrze znajdzie się maszynownia wentylacyjna. Całkowita wewnętrzna powierzchnia użytkowa ośrodka wynosić będzie 7 040 mkw.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego