O profilaktyce nowotworów rozmawiano podczas konferencji medycznej, która odbyła się 18 lutego w Rzeszowie pod patronatem honorowym wojewody podkarpackiego Ewy Leniart.

V Konferencja pn. „Wczesna diagnostyka nowotworów – szansą wyleczenia” została zorganizowana przez Klinikę Onkologii Klinicznej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, konsultantów wojewódzkich w dziedzinie onkologii klinicznej i medycyny rodzinnej, Zakład Epidemiologii i Podkarpacki Rejestr Nowotworów oraz Porozumienie Podkarpackie – Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia. W wydarzeniu wzięła udział wojewoda Ewa Leniart.

Podczas debaty poruszono kwestie epidemiologii raka piersi i płuc w województwie podkarpackim, czynników ryzyka zachorowania na nowotwory, opieki nad pacjentem onkologicznym oraz rehabilitacji chorych.

Wczesna i skuteczna wykrywalność nowotworów stanowi obecnie najistotniejsze zadanie i odgrywa kluczową rolę w szybkiej ścieżce terapii onkologicznej. Chorzy z nowotworami rozpoznanymi we wcześniejszych stopniach zaawansowania mają istotnie większe szanse na wyleczenie. Jednakże warunkiem sukcesu jest zachowanie „czujności onkologicznej”, która powinna obowiązywać zarówno społeczeństwo, jak i lekarzy – powiedziała podczas konferencji wojewoda Ewa Leniart.


Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki