Powoli poprawia się stan danych uprawnionych do świadczeń Polaków – informuje Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia. Podczas gdy w styczniu 2015 „świecący się” na czerwono stanowili 7,8 procent, w lutym było ich już 7,4 procent!

Do znacznej poprawy spływu danych przyczyniły się rozmowy z ZUS i KRUS. Wzrosła również liczba zgłoszeń dzieci do ubezpieczenia przez rodziców, co wpływa na tendencje spadkowe liczby „dzieci uprawnionych a nieubezpieczonych”.

Trwają także prace mające na celu pilne rozwiązanie problemu zgłaszania uprawnień do świadczeń dla młodzieży uczącej się do 26 roku życia, a pojawiającej się w CWU jako nieuprawnionej.

To pierwsze, widoczne efekty intensywnych rozmów prowadzonych od początku roku przez PPOZ z Ministrem Zdrowia i NFZ.

– Tak, jak obiecaliśmy, nie odpuszczamy! – mówi Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, po kolejnym spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia.