Wyniki nowych badań z University of Eastern Finland pokazują, że stosunkowo wysokie spożycie cholesterolu lub jedzenie jajek każdego dnia nie jest związane ze wzrostem ryzyka choroby niedokrwiennej serca.

Co więcej, nie stwierdzono związku między taką dietą a fenotypem APOE4, który wpływa na metabolizm cholesterolu i jest powszechny w populacji fińskiej. W większości populacji cholesterol zawarty w pokarmie wpływa nieznacznie na poziom cholesterolu w surowicy, a tylko nieliczne badania pokazują związek pomiędzy spożyciem cholesterolu a zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Warto dodać, że wiele zaleceń żywieniowych rezygnuje z ograniczeń w spożyciu cholesterolu w diecie. Wyniki prac opublikowano w American Journal of Clinical Nutrition.

Jednakże, u nosicieli allelu apolipoproteiny E typu 4 (APOE4), który znacząco wpływa na metabolizm cholesterolu, wpływ cholesterolu w pokarmie na poziom cholesterolu w surowicy jest większy. W Finlandii, częstość występowania wariantu allelu APOE4 jest szczególnie wysoka, nosicielami jest około jedna trzecia populacji. Związek pomiędzy wysokim spożyciem cholesterolu a ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych w tej populacji do tej pory nie był znany.

W badaniu przeprowadzonym w latach 1984-1989 oceniono zwyczaje żywieniowe 1032 mężczyzn pomiędzy 42 a 60 rokiem życia bez zdiagnozowanej choroby sercowo-naczyniowej. Podczas 21-letniej obserwacji 230 mężczyzn przebyło zawał serca, a 32,5% ochotników badania było nosicielami APOE4.

Wyniki pracy wykazały, że wysokie spożycie cholesterolu w diecie nie było związane z ryzykiem choroby wieńcowej w całej populacji, włącznie z nosicielami allelu APOE4. Co więcej, spożycie jajek, które są ważnym źródłem cholesterolu w diecie, nie było związane z ryzykiem choroby wieńcowej. W badaniu nie ustalono także związku pomiędzy cholesterolem w diecie lub jedzeniem jaj z pogrubieniem ściany tętnić szyjnych wspólnych. W grupie badanej ochotników charakteryzowało średnie dzienne spożycie cholesterolu na poziomie 520mg na dzień oraz spożywanie jednego jajka dziennie, dlatego wyniki badań nie powinny być uogólniane powyżej tych wartości.

Więcej: sciencedaily.com