Czas pierwszej miesiączki może wpłynąć na pierwsze zbliżenia seksualne, pierwszą ciążę i podatność dziewcząt na niektóre infekcje przenoszone drogą płciową, zgodnie z metaanalizą przeprowadzoną przez badaczy z Columbia University Mailman School of Public Health. Te wzorce wyników dotyczących seksualnego i reprodukcyjnego zdrowia dziewcząt w krajach o niskim i średnim dochodzie, które miały pierwszą miesiączkę w młodszym wieku, są podobne do obserwowanych w krajach o wysokim dochodzie, takich jak USA. Do tej pory nie było wiadomo o relacjach między wczesną miesiączką oraz wpływem na zdrowie seksualne i reprodukcyjne w mniej rozwiniętych gospodarkach. Wyniki są publikowane online w czasopiśmie PLOS ONE.

„Menstruacja oznacza początek życia reprodukcyjnego dziewczynki i jest ważnym wskaźnikiem zdrowia fizycznego i reprodukcyjnego dziewcząt, ale często jej istotna rola jest przeoczana przez zdrowie publiczne" - powiedziała Marni Sommer, drPH, MSN, RN, profesor socjologii Nauki w Mailman School of Public Health i starszy autor badania. W krajach o wysokim dochodzie wczesne menarche jest definiowane jako występujące przed ukończeniem 12 roku życia.

Naukowcy z Uniwersytetu Columbia wykorzystali dane pochodzące z badań porównawczych i baz danych o zdrowiu i naukach społecznych w celu oszacowania związku między menarche a różnymi negatywnymi skutkami zdrowotnymi seksualnymi i reprodukcyjnymi w okresie dojrzewania. Obejmowały one wczesną inicjację seksualną, doświadczenia dotyczące kontaktów seksualnych ze starszymi mężczyznami, wczesną ciążę i urodzenie dziecka, podejmowanie ryzyka seksualnego oraz zakażenia przenoszone drogą płciową, w tym HIV. Naukowcy badali również związek między wiekiem w okresie menarche a wczesnym małżeństwem. Dwa badania przeprowadzono w Malawi; Pozostałe zostały przeprowadzone w Afryce Południowej, Nepalu, Jamajce, Nigerii, Zimbabwe, Indiach i Bangladeszu.

Ogólnie rzecz ujmując, wcześniejszy wiek menstruacyjny wiązał się z wcześniejszym wiekiem inicjacji seksualnej, wcześniejszym zajściem w ciążę i wcześniejszym urodzeniem pierwszego dziecka.

Grupa badana kobiet jamajskich, u których pierwsza miesiączka wystąpiła wcześnie to 28 proc. Częściej angażują się one w stosunki seksualne przed 16. rokiem życia. W Malawi 55 procent dziewcząt, które miały pierwszy okres przed ukończeniem 14 roku życia, przeszło inicjację seksualną przed 16 rokiem życia, w porównaniu z 27 procent kobiet z menarche w wieku 14-15 lat, a tylko 4 procent osób z menarche w wieku 16 lat lub starszych. Kilka dziewczynek zaangażowało się w kontakty seksualne przed rozpoczęciem miesiączki.

Kobiety, które doświadczyły menarche wcześniej, miały bardziej prawdopodobne zawarcie małżeństwa w również młodszym wieku. W Indiach na przykład jedno badanie sugerowało, że za każdy rok opóźnienia pierwszej miesiączki, wiek zawarcia małżeństwa wzrastał o dziewięć miesięcy.

„Pomimo możliwych podobieństw w relacjach pomiędzy wczesnym menarche a zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym w krajach o niskim, średnim i wysokim dochodzie, czynniki związane z wczesnym pierwszym okresem i wczesnym małżeństwem mogą różnić się w różnych grupach etnicznych w tym samym kraju", zauważył Mobolaji Ibitoye , MPH, kandydat na DrPH w Department of Sociomedical Sciences at the Mailman School i główny autor badania. „To podkreśla potrzebę lepszego zrozumienia różnic kulturowych i regionalnych w zakresie wpływu wieku w okresie menarche na wiek zawierania związku małżeńskiego, zarówno w obrębie jednego kraju, jak i pomiędzy nimi".

Badania przeprowadzone przez kilka krajów o wysokim dochodzie wykazały, że wczesne miesiączkowanie jest również związane z różnymi czynnikami psychospołecznymi, w tym przestępczością, używaniem substancji psychoaktywnych i depresją - wszystkie one mają wpływ na zdrowie seksualne i reprodukcyjne.

„Chociaż nasza analiza nie uwzględniała tych wzorców, istnieje krytyczna potrzeba oceny, czy podobny związek istnieje w krajach o niskich i średnich dochodach" - powiedział dr Sommer. „Ostatecznie to wzmacnia znaczenie włączenia wieku w którym wystąpiło menarche do wielu innych badań”.

Źródlo: sciencedaily.com