Regularne przyjmowanie paracetamolu jest zalecanym leczeniem przeciwbólowym pierwszego rzutu w bólu odcinka lędźwiowego pleców. Brak jednak dowodów wysokiej jakości na poparcie tych zaleceń. Celem autorów przedstawionego poniżej badania była ocena skuteczności paracetamolu przyjmowanego regularnie lub doraźnie w zakresie skrócenia czasu do ustąpienia bólu, w porównaniu z placebo, u pacjentów z bólem odcinka lędźwiowego pleców.

Wyniki tego wieloośrodkowego, podwójnie zaślepionego badania z randomizacją ukazały się na łamach czasopisma The Lancet. Badanie to prowadzono w 235 ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej w Sydney od 11 listopada 2009 do 05 marca 2013. Pacjentów przydzielono do grupy, w której przyjmowali przez  4 tygodnie regularne dawki paracetamolu (trzy razy dziennie, dawka równoważna do 3990 mg paracetamolu dziennie), paracetamol doraźnie (maksymalnie 4000 mg paracetamolu na dzień ) lub placebo. Głównym punktem końcowym był czas do ustąpienia bólu pleców określany na 0 lub 1 punkt w 10-punktowej skali bólu przez 7 kolejnych dni.

550 uczestników przypisano do grupy regularnego zażywania paracetamolu (550 w analizie), 549 do grupy doraźnego przyjmowania leku (546 w analizie) i 553 przydzielono do grupy otrzymującej placebo (547 w analizie). Mediana czasu do ustąpienia bólu pleców wynosiła 17 dni (95 proc. CI: 14-19) w grupie regularnego zażywania leku, 17 (15-20) w grupie przyjmowania doraźnego i 16 dni (14-20) w grupie placebo (HR dla placebo vs przyjmowanie regularne: 0,99, 95 proc. CI: 0,87 -1,14; doraźnie vs placebo: 1,05, 0,92 -1,19; regularne vs doraźnie: 1,05, 0,92 -1, 20 ). Nie odnotowano żadnej różnicy między grupami w zakresie czasu do ustąpienia bólu (skorygowane p = 0,79). Przestrzeganie zaleceń w zależności od grupy, w której znalazł się badany było podobne we wszystkich grupach.

Wyniki badania sugerują, że regularne lub doraźne przyjmowanie paracetamolu nie wpływa na czas do ustąpienia objawów bólowych, w porównaniu z placebo u pacjentów z bólem odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

Piotr Krawczyk. [Opublikowano dnia: 2014-07-29]. Ból pleców – paracetamol mniej skuteczny niż myślano?. Protokół dostępu: http://www.chirurg.pl/doniesienia/34218 [Pobrano dnia: 2014-08-06].