W pierwszym tego typu badaniu, naukowcy z Icahn School of Medicine w Mount Sinai, zauważyli większe opóźnienie rozwoju umiejętności językowych u dziewczynek w wieku 30 miesięcy, które zostały urodzone przez matki stosujące acetaminofen, czyli paracetamol, podczas ciąży, jednak nie odnotowano takiego opóźnienia u chłopców.

Jest to pierwsze tego typu badanie, które ma na celu zbadanie rozwoju umiejętności językowych, w odniesieniu do poziomów acetaminofenu (paracetamolu) w moczu. Badanie zostało opublikowane online w European Psychiatry.

Szwedzkie badanie: Swedish Environmental Longitudinal, Mother and Child, Asthma and Allergy study (SELMA), dostarczyło dużej ilości danych do badań. Zebrano informacje od 754 kobiet, które zostały włączone do badania będąc w 8-13. tygodniu ciąży. Naukowcy poprosili uczestniczki, aby podały liczbę tabletek paracetamolu, które przyjęły pomiędzy zapłodnieniem, a włączeniem ich do badań i sprawdzili stężenie acetaminofenu w moczu podczas rekrutacji do badania. Częstotliwość opóźnień rozwoju umiejętności językowych, która definiowana była jako użycie mniej niż 50 słów, została oceniona zarówno przez pielęgniarki, jak i poprzez wypełnienie przez matki ankiety dotyczącej poziomu rozwoju językowych umiejętności dziecka po 30. miesiącu życia.

Acetaminofen (paracetamol) był stosowany przez 59 % kobiet na etapie wczesnej ciąży. Zażywanie acetaminofenu oznaczano ilościowo na dwa sposoby: wysokie spożycie oraz całkowity brak spożycia, w przypadku kobiet, które nie zgłosiły stosowania tego leku i zostały zakwalifikowane do grupy porównawczej. W przypadku analizy moczu najwyższy kwartyl ekspozycji został porównany z najniższym kwartylem.
Opóźnienie umiejętności językowych zaobserwowano u 10% wszystkich dzieci uczestniczących w badaniu, z większym ogólnym opóźnieniem tych umiejętności u chłopców, niż u dziewcząt. Jednak dziewczynki urodzone przez matki, które spożywały acetaminofen, więcej niż sześć razy na etapie wczesnej ciąży - były prawie sześciokrotnie bardziej podatne na opóźnienie rozwoju mowy, niż dziewczynki, które były urodzone przez matki, nie przyjmujące paracetamolu. Wyniki te, pokrywają się z badaniami opisującymi obniżony współczynnik IQ i zwiększone problemy z komunikacją u dzieci urodzonych przez matki, które stosowały większe ilości acetaminofenu podczas ciąży.

Zarówno liczba przyjmowanych tabletek, jak i stężenie związku w moczu, związane były ze znacznym wzrostem opóźnienia rozwoju umiejętności językowych u dziewczynek oraz nieznacznym, wręcz nieistotnym opóźnieniem u chłopców. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki sugerują, że stosowanie acetaminofenu w czasie ciąży powoduje utratę dobrze znanej, kobiecej przewagi w rozwoju umiejętności językowych we wczesnym dzieciństwie.

Badanie SELMA będzie kontynuowane, dzieci w dalszym ciągu będą obserwowane, aby ponownie przeanalizować rozwój ich umiejętności językowych w wieku siedmiu lat.

„Biorąc pod uwagę przewagę stosowania acetaminofenu w ciąży, a znaczenie rozwoju umiejętności językowych, to jeśli nasze wyniki się potwierdzą, należy zasugerować, aby kobiety w ciąży ograniczyły stosowanie tego środka przeciwbólowego" - powiedziała autorka badania Shanna Swan, profesor Environmental and Public Health w the Icahn School of Medicine w Mount Sinai. „Ważne dla nas jest, aby spojrzeć na rozwój umiejętności językowych, ponieważ okazało się, że mogą one prorokować rozwój innych problemów neurorozwojowych u dzieci".

Źródło: sciencedaily.com