W czwartek, 17 sierpnia, Sejm przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Wprowadza ona darmowe leki dla dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia oraz dla seniorów 65+.

W głosowaniu odrzucono poprawki Senatu. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Najważniejsze rozwiązania:

  • Z darmowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, które są wpisane na listę refundacyjną, będą mogły korzystać osoby po ukończeniu 65. roku życia oraz dzieci i młodzież do 18. roku życia.
  • Katalog bezpłatnych produktów zostanie rozszerzony i ogłoszony w obwieszczeniu refundacyjnym, oddzielnie dla seniorów po ukończeniu 65. roku życia oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Lista leków ma być sukcesywnie rozszerzana.
  • Dzięki nowej ustawie, z programu bezpłatnych leków będzie mogło skorzystać ok. 11,5 mln kolejnych osób, z czego ok. 7 mln dzieci i młodzieży.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski poinformował niedawno, że darmowe leki dla dzieci i seniorów 65+ dostępne będą najprawdopodobniej już od 1 września br.