Naczelna Izba Lekarska wraz ze Stałym Komitetem Lekarzy Europejskich (Standing Committee of European Doctors CPME) oraz Radą Europejskich Lekarzy Dentystów (Council of European Dentists CED) zachęca lekarzy i lekarzy dentystów do udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie dotyczącej stosowania antybiotyków i antybiotykooporności.

Ankieta, kierowana do pracowników ochrony zdrowia (m. in. lekarzy oraz lekarzy dentystów) została opracowana przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control ECDC) – utworzoną w 2005 r. agencję Unii Europejskiej z siedzibą w Szwecji, odpowiedzialną za rozpoznawanie, ocenę i powiadamianie o bieżących i nadchodzących zagrożeniach związanych z chorobami zakaźnymi. Celem tego badania jest zrozumienie, jaką pracownicy ochrony zdrowia posiadają wiedzę nt. antybiotyków i jakie jest ich do podejście do ich stosowania w swej codziennej praktyce zawodowej, aby ustalić potrzeby w zakresie dalszego kształcenia, kampanii informacyjnych itp.

Termin na udzielanie odpowiedzi upływa 24 lutego br.

Udział w ankiecie jest dobrowolny i anonimowy. Jak podają autorzy ankiety, jej wypełnienie powinno zająć ok. 5 – 10 minut.

Link do wersji w języku polskim - https://surveys.phe.org.uk/TakeSurvey.aspx?SurveyID=9lKJ4pl5H

Z uwagi na pewne niejasności w ankiecie NIL przekazuje następujące uwagi do wykorzystania przez lekarzy, którzy zdecydują się udzielić odpowiedzi na zadane pytania, do czego wszystkich zachęcamy:

Odnośnie pytania „Co stanowi przedmiot Państwa głównej działalności zawodowej? (tj. poświęcają mu Państwo ponad 50% czasu pracy)” wydaje się, że w przypadku lekarzy i lekarzy dentystów bez specjalizacji oraz lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz medycyny ogólnej punktem, który powinno się wskazać jest „Specjalizacja ogólna” (w angielskiej wersji „generalist”) – chyba że przeważająca cześć ich aktywności zawodowej obejmuje dalej wskazane inne rodzaje aktywności (zarządzanie, zdrowie publiczne, praca akademicka/działalność badawcza, inne).

Odnośnie pytania „Jakie jest miejsce Państwa dominującej działalności zawodowej? (tj. spędzają Państwo w tym miejscu ponad 50% czasu pracy)” wydaje się, że w przypadku lekarzy i lekarzy dentystów, których przeważająca część aktywności zawodowej odbywa się poza podmiotami udzielającymi świadczeń stacjonarnych i całodobowych, powinno się wskazać w punkcie „Inne” odpowiednio: indywidualna albo grupowa praktyka lekarska, placówka ochrony zdrowia udzielająca świadczeń ambulatoryjnych.

Odnośnie pytania „Czy w ramach wykonywanego zawodu włączają się Państwo w programy zarządzania środkami przeciwdrobnoustrojowymi lub kierują takimi programami bądź poruszają kwestię oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe?” wydaje się, że chodzi o udział w programach promujących i monitorujących rozsądne stosowanie antybiotyków w celu utrzymania ich skuteczności (antimicrobial stewardship programmes).


Źródło: NIL