Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na profilaktykę chorób odkleszczowych. Na projekty przeznaczono 10 mln zł.

Celem konkursu jest zmniejszenie zapadalności i poprawa wykrywalności boreliozy z Lyme poprzez działania edukacyjno – informacyjne. Projekty muszą polegać na prowadzeniu działań edukacyjno-informacyjnych (TV, prasa, radio, internet) i diagnostyczno-terapeutycznych ukierunkowanych na zakwalifikowanie do programu osób z podejrzeniem zakażenia B. burgdorfei na podstawie ankiety, wywiadu i badań diagnostycznych.

Grupą docelową są osoby aktywne zawodowo, w szczególności zamieszkujące regiony częstego występowania kleszczy i wykonujące zawody, które sprzyjają podwyższonemu ryzyku kontaktu z tymi pasożytami.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • uczelnie medyczne;
  • medyczne instytuty badawcze;
  • podmioty posiadające umowę z NFZ na udzielanie świadczeń w ambulatoryjnej lub szpitalnej opieki medycznej z zakresu chorób zakaźnych lub neurologii lub dermatologii.

Nabór wniosków trwać będzie od 30.11.2019 r. do 24.01.2020 r. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się tutaj.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia