Życie w bardziej zanieczyszczonym obszarze związane jest ze zwiększonym ryzykiem rozwoju jaskry, która może powodować ślepotę.

Zgodnie z ustaleniami opublikowanymi w Investigative Ophthalmology & Visual Science ludzie w dzielnicach o wyższym poziomie zanieczyszczenia drobnymi cząstkami stałymi byli o co najmniej 6% bardziej narażeni na jaskrę niż na obszarach charakteryzujących się mniejszym poziomem zanieczyszczenia.

„Znaleźliśmy jeszcze jeden powód, dla którego zanieczyszczenie powietrza powinno być traktowane jako priorytet zdrowia publicznego, i że unikanie źródeł zanieczyszczenia powietrza może być opłacalne dla zdrowia oczu oraz innych chorób” - powiedział główny autor badania, profesor Paul Foster z UCL Institute of Ophthalmology and Moorfields Eye Hospital.

„Chociaż nie możemy jeszcze potwierdzić, że związek jest przyczynowy, mamy nadzieję na kontynuację naszych badań, aby ustalić, czy zanieczyszczenie powietrza rzeczywiście powoduje jaskrę, i dowiedzieć się, czy istnieją strategie unikania, które mogłyby pomóc ludziom zmniejszyć ich narażenie na zanieczyszczenie powietrza w celu zredukowania tego zagrożenia ”.

Jaskra jest wiodącą na świecie przyczyną nieodwracalnej ślepoty i dotyka ponad 60 milionów ludzi na całym świecie. Najczęściej wynika to ze wzrostu ciśnienia płynu w oku, powodując uszkodzenie nerwu wzrokowego łączącego oko z mózgiem. Jaskra jest chorobą neurodegeneracyjną.

„Większość czynników ryzyka jaskry jest poza naszą kontrolą, takich jak starzenie się lub predyspozycje genetyczne. Obiecujące jest to, że mogliśmy zidentyfikować drugi czynnik ryzyka jaskry, zaraz po zbyt wysokim ciśnieniem w oku, który można modyfikować poprzez styl życia ” dodał profesor Foster.

Wyniki przedstawiono po przebadaniu 111,370 uczestników pochodzących z grupy badawczej Biobank, którzy przeszli badania wzroku od 2006 do 2010 roku w Wielkiej Brytanii. Uczestnicy zostali zapytani, czy mają jaskrę, i czy przeszli zabiegi w celu zmierzenia ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz czy mieli wykonany skan laserowy siatkówki w celu zmierzenia grubości plamki żółtej.

Dane uczestników były powiązane z pomiarami zanieczyszczenia powietrza w ich miejscach zamieszkania. Naukowcy skupili się na cząstkach stałych o średnicy równej lub mniejszej niż 2,5 mikrometra (PM2,5).

Zespół badawczy stwierdził, że osoby z najbardziej zanieczyszczonych obszarów częściej miały zdiagnozowaną jaskrę co najmniej o 6% niż osoby żyjące w obszarach najmniej zanieczyszczonych, a także znacznie częściej miały cieńszą siatkówkę, co jest typowe w przypadku progresji jaskry. Ciśnienie w oku nie było związane z zanieczyszczeniem powietrza, co według naukowców sugeruje, że zanieczyszczenie powietrza może wpływać na ryzyko jaskry na zasadzie innego mechanizmu.

„Zanieczyszczenie powietrza może przyczyniać się do jaskry z powodu zwężenia naczyń krwionośnych, co także wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób serca spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza. Inną możliwością jest to, że cząsteczki mogą mieć bezpośredni efekt toksyczny, uszkadzając układ nerwowy i przyczyniając się do stanu zapalnego” powiedział główny autor badania, dr Sharon Chua z UCL Institute of Ophthalmology and Moorfields Eye Hospital.

Zanieczyszczenie powietrza ma związek z podwyższonym ryzykiem chorób płuc i układu krążenia, a także chorób mózgu, takich jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i udar mózgu. Narażenie na pył zawieszony jest jednym z najsilniejszych czynników prognostycznych śmiertelności wśród zanieczyszczeń powietrza.

Badanie to stanowi uzupełnienie wcześniejszych dowodów, że ludzie na obszarach miejskich są o 50% bardziej narażeni na jaskrę niż mieszkańcy obszarów wiejskich, co świadczy o tym, że zanieczyszczenie powietrza mogą być kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do tego zjawiska.

„Znaleźliśmy silny związek między ekspozycją na cząstki stałe a jaskrą. Biorąc pod uwagę, że miało to miejsce w Wielkiej Brytanii, w której występuje stosunkowo niskie zanieczyszczenie pyłami w skali globalnej, ich wpływ na jaskrę w innych częściach świata może być jeszcze większy. W naszej analizie nie uwzględniliśmy zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach i ekspozycji w miejscu pracy, co może potęgować ten efekt”- powiedział profesor Foster.

Źródło: eurakalert.org