Warszawa, dnia 22.03.2019

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serie leku Rotarix (Szczepionka przeciw rotawirusom, żywa), zawiesina doustna, podmiot odpowiedzialny: GSK Services Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

numer serii: AROLC214AE, data ważności: 02.2021