Warszawa, dnia 05.06.2019

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serie leku Remurel (Glatirameri acetas) , 40 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce,

numer serii: 1802222G, data ważności: 05.2021

podmiot odpowiedzialny: Alvogen IPCo S.ar.I. , przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Alvogen Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.