Warszawa, dnia 18.06.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serie 2% Wodnego roztworu fioletu gencjanowego gemi (Methylrosanilinii chloridum) 20 mg/g, płyn na skórę, podmiot odpowiedzialny: Grzegorz Nowakowski Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "GEMI".

Wycofane serie:

- 010617, data ważności: 06.2020
- 010717, data ważności: 06.2020
- 010817, data ważności: 06.2020
- 020817, data ważności: 08.2020
- 030817, data ważności: 08.2020
- 010917, data ważności: 08.2020
- 011717, data ważności: 08.2020
- 011117, data ważności: 11.2020
- 011217, data ważności: 11.2020
- 010118, data ważności: 11.2020
- 020118, data ważności: 11.2020
- 010218, data ważności: 02.2021
- 020218, data ważności: 02.2021
- 030218, data ważności: 02.2021
- 010318, data ważności: 02.2021
- 020318, data ważności: 02.2021
- 030318, data ważności: 02.2021
- 010418, data ważności: 03.2021
- 010518, data ważności: 03.2021
- 020518, data ważności: 03.2021