Warszawa, dnia 19.12.2017

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię produktu leczniczego Endiex (Nifuroxazidum), kapsułki twarde, 200 mg, podmiot odpowiedzialny Zentiva, k.s.Wycofana seria - 2070517, data ważności: 30.04.2019.