Trwają przygotowania do ogólnopolskiej akcji spirometrycznej Dni Spirometrii 2017 w ramach europejskiej kampanii „Healthy Lungs for Life”. Hasłem przewodnim Dni spirometrii 2017 jest hasło – Oddychaj czystym powietrzem. Bezpłatne badania spirometryczne odbędą się w dniach 25-30 września.

Kampania Healthy Lungs for Life to inicjatywa European Respiratory Society (ERS) i European Lung Fundation (ELF), koordynowana w Polsce przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergie i POCHP. Celem organizatorów jest zwrócenie uwagi Polaków na problemy zdrowia płuc.

Ta edycja dni spirometrii jest poświecona wpływowi zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie. Patronat nad DS 2017 objęło Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Narodowy Fundusz Zdrowia i Wojskowy Instytut Medyczny.

Organizatorzy zachęcają lekarzy, pielęgniarki oraz techników spirometrii do włączenia się w obchody Dni Spirometrii w Polsce. Wystarczy wypełnić Formularz zgłoszenia [dostępny tutaj] i zaoferować własnym pacjentom oraz chętnym pacjentom bezpłatne badania spirometryczne w swoich placówkach i gabinetach.

Zarejestrowanie się do dnia 30.08.2017 do godz. 20.00 jest gwarancją otrzymania pakietu materiałów promocyjnych (koszulki, plakaty, ulotki).


Więcej: astma-alergia-pochp.pl