Nowe badania dowodzą, że stosowanie topiramatu w pierwszym trymestrze, szczególnie w dużych dawkach stosowanych w leczeniu epilepsji zwiększa ryzyko rozszczepu wargi lub rozszczepu podniebienia bardziej niż przyjęcie mniejszej dawki.

Topiramat lek przeciwpadaczkowy jest coraz częściej przepisywany w ciągu ostatniej dekady nie tylko w celu zapobiegania napadom, ale także w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych i migrenowych. Ponadto topiramat jest składnikiem ostatnio zatwierdzonego przez FDA leku do utraty wagi. Wcześniejsze badania wykazały, że kobiety przyjmujące topiramat we wczesnej ciąży w celu zapobiegania napadom padaczkowym miały od dwóch do pięciu razy większe szanse urodzenia dziecka z rozszczepem podniebienia i/lub warg, ale takie badania nie koncentrowały się na kobietach przyjmujących lek w niższej dawce. Nowe badanie przeprowadzone przez Brigham i Women's Hospital oraz z Harvard T.H. Chan School of Public Health sugeruje, że stosowanie topiramatu szczególnie w dużych dawkach jest niebezpieczne.

Nowa praca wykorzystuje dane dotyczące ponad 1 miliona żywych urodzeń od 2000 do 2010 roku. Zespół zbadał ryzyko rozszczepu podniebienia lub rozszczepu wargi - wśród trzech grup: niemowląt urodzonych przez kobiety, które zażyły topiramat w pierwszym trymestrze; niemowląt urodzonych przez kobiety, które zażywały lek lamotryginę (niespokrewniony lek stosowany w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych i epilepsji); oraz niemowląt, które nie były narażone na leki przeciwpadaczkowe in utero. Odkryto, że ryzyko rozszczepu było około trzy razy wyższe w grupie topiramatu niż w grupie lamotryginy lub nieeksponowanej. Około jedno na 1000 dzieci rodzi się z rozszczepem, ale wśród dzieci narażonych na małe dawki topiramatu (mediana dawki 100 mg na dobę) w pierwszym trymestrze ciąży ryzyko to wynosiło 2,1 na każde 1000 żywych urodzeń . U kobiet stosujących topiramat w wyższej dawce (mediana dawki dobowej 200 mg) ryzyko było znacznie wyższe - 12,3 na każde 1000 żywych urodzeń.

Naukowcy alarmują, że najlepszym rozwiązaniem byłoby unikanie przepisywania wysokich dawek topiramatu kobietom w wieku rozrodczym, chyba że korzyści wyraźnie przeważają nad ryzykiem.

Źródło: sciencedaily.com