Nowe odkrycia opublikowane w JAMA Neurology sugerują, że nie ma różnicy w wynikach poznawczych w wieku 2 lat wśród dzieci zdrowych kobiet i dzieci kobiet z padaczką, które przyjmowały leki przeciwpadaczkowe w czasie ciąży. Odkrycia są częścią dużego projektu badawczego Maternal Outcomes and Neurodevelopmental Effects of Antiepileptic Drugs (MONEAD), który jest prospektywnym, długoterminowym badaniem oceniającym wyniki u ciężarnych kobiet z padaczką i ich dzieci. Badanie zostało sfinansowane przez Narodowy Instytut Zaburzeń Neurologicznych i Udaru (NINDS), będący częścią Narodowych Instytutów Zdrowia.

W badaniu tym przedstawiono wyniki badań 382 dzieci (292 dzieci urodzonych przez kobiety z padaczką i 90 urodzonych przez zdrowe kobiety), które zostały ocenione pod kątem rozwoju języka w wieku 2 lat. Naukowcy porównali również wyniki rozwojowe z poziomem leków przeciwpadaczkowych we krwi w trzecim trymestrze u tych dzieci.

Wyniki sugerują, że dzieci urodzone przez zdrowe kobiety i dzieci urodzone przez kobiety z padaczką nie wykazują znaczących różnic w wynikach rozwoju języka w wieku 2 lat. Rozwój języka nie był również powiązany z poziomem leków przeciwpadaczkowych we krwi w trzecim trymestrze ciąży. Większość kobiet z padaczką w badaniu przyjmowała lamotryginę i/lub lewetyracetam.

Jednak badanie wykazało, że dzieci urodzone przez matki z najwyższym poziomem leków przeciwpadaczkowych we krwi w trzecim trymestrze miały nieco niższe wyniki w testach w dziedzinie motorycznej i ogólnej adaptacji, które odnoszą się do umiejętności takich, jak na przykład karmienie.

Dzieci biorące udział w tym badaniu będą nadal obserwowane i będą uczestniczyć w dodatkowych testach poznawczych do 6 roku życia. Dotychczasowe wyniki wskazują, że kontrolowanie padaczki za pomocą tych leków w czasie ciąży może być bezpieczne dla niemowląt.

Źródło: sciencedaily.com