Naukowcy z UCL i Moorfields Eye Hospital we współpracy z firmą farmaceutyczną SIFI S.p.A. przeprowadzili badania nad lekiem, który okazał się bardzo skuteczny w leczeniu pełzakowatego zakażenie rogówki wywołanego przez pierwotniaki z grupy Acanthamoeba (AK). Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Ophthalmology.

Nowy lek, poliheksanid (PHMB) o stężeniu 0,08%, został porównany z wcześniej stosowanym, ale niezarejestrowanym lekiem o niskim stężeniu 0,02%. Badanie kliniczne przeprowadzone na 127 pacjentach w sześciu szpitalach w Europie wykazało, że obie formuły są wysoce skuteczne w leczeniu AK, ale wyższe stężenie poliheksanidu (0,08%) okazało się być bardziej obiecujące.

W badaniu porównano PHMB 0,08% z powszechnie stosowaną terapią dualną, łączącą niższą dawkę PHMB (0,02%) z propamidiną. Choć obie formuły okazały się bardzo skuteczne, monoterapia PHMB 0,08% ma zalety nad terapią dualną, ponieważ jest łatwiejsza w stosowaniu i zmniejsza ryzyko błędów.

Naukowcy mają nadzieję, że ich najnowsze odkrycia związane z poliheksanidem 0.08% będą przełomem w leczeniu pełzakowatego zakażenie rogówki wywołanego przez pierwotniaki z grupy Acanthamoeba (AK). Mają oni kilka konkretnych oczekiwań:

  1. Poprawa dostępu do leczenia: Profesor John Dart wyraził nadzieję, że wyniki badań przyczynią się do zwiększenia dostępu do terapii dla pacjentów. Dotychczasowy lek, PHMB 0.02%, był szeroko zalecany, ale nie był licencjonowany i lekarze mieli trudności z jego dostępem.
  2. Konsekwencja w leczeniu: Oczekuje się, że ustalony protokół leczenia z wykorzystaniem poliheksanidu 0.08% zapewni większą spójność w leczeniu, co jest ważne dla osiągnięcia optymalnych wyników leczenia.
  3. Zaspokojenie niespełnionych potrzeb pacjentów: Profesor Dart wyraził nadzieję, że nowe odkrycia związane z leczeniem AK za pomocą poliheksanidu 0.08% będą odpowiadać na dotychczas niespełnione potrzeby pacjentów.
  4. Zatwierdzenie leku: Firma farmaceutyczna SIFI, która sponsorowała badania, ubiega się o zatwierdzenie poliheksanidu 0.08% jako leku w Europie, Wielkiej Brytanii i USA. Jeśli zostanie zatwierdzony, będzie to pierwszy produkt z sformalizowanym protokołem dla AK, co jest oczekiwane przez wielu pacjentów.

Więcej >> tutaj