Minister zdrowia poinformował, że system eWUŚ zostanie wycofany. Konstanty Radziwiłł zapewnił, że wygaszanie systemu eWUŚ będzie stopniowe, bo wymagane są zmiany w ustawie, ale jak najszybciej należy go usunąć z podstawowej opieki zdrowotnej, po to, aby zapewnić dostępność do podstawy systemu.

Wprowadzony trzy lata temu system wywołał ogromny bałagan w polskiej ochronie zdrowia. Od samego początku o konieczności natychmiastowego rozwiązania problemów alarmowali m.in. lekarze skupieni wokół PPOZ.

– Bałagan w eWUŚ poważnie utrudnił życie naszym pacjentom, a nam lekarzom pracę i rozliczenie w podstawowej opiece zdrowotnej, która nie miała wchodzić́ w system eWUŚ, a powinna i miała być́ dla wszystkich Polaków jako „uprawnienie obywatelskie”. Wierzymy, że obecnie rządzący oraz Minister Zdrowia wywiążą̨ się̨ ze swoich zapowiedzi i wreszcie skończą̨ się̨ kłopoty z weryfikacją uprawnień́ Polaków – naszych obywateli – mówi Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Minister Zdrowia zapewnił, że wygaszanie systemu eWUŚ będzie stopniowe (wymagane są̨ zmiany w ustawie), ale jak najszybciej należy go usunąć́ z podstawowej opieki zdrowotnej, po to, aby zapewnić́ dostępność́ do podstawy systemu.

– Jeżeli chodzi o docelową sytuację, to chcę powiedzieć́, że eWUŚ zniknie, bo będzie niepotrzebny, ponieważ̇ każdy człowiek, który zgłasza się̨ z problemem do lekarza, powinien być́ przyjęty, a nie przyjęty najpierw przez eWUŚ. Jeśli dane w systemie wyświetlają̨ się̨ w kolorze czerwonym, to nie wiadomo, co z nim robić́, i zaczyna się̨ problem – przyznał w odpowiedzi w czasie Sejmowej Komisji Zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Przedstawiciele PPOZ oczekują uwolnienia podstawowej opieki zdrowotnej od systemu eWUŚ, będzie to wiązało się z zapaleniem zielonego światła w dostępie do świadczeń medycznych.

- Obecnie jest około 2,5 miliona Polaków, którzy nadal świecą̨ się̨ na czerwono i mają utrudniony lub niemożliwy dostęp do podstawowych świadczeń́ zdrowotnych. Czy rządzący i obecny minister zrealizują̨ swoje zapowiedzi? Zobaczymy! – mówi Bożena Janicka.


Źródło: Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia