Po 16. dniach strajku w Centrum Zdrowia Dziecka podpisano porozumienie między protestującymi pielęgniarkami a dyrekcją szpitala. Pielęgniarki wróciły do pracy.

W oświadczeniu dla mediów poinformowano, iż przyjęte postanowienia nie są w pełni satysfakcjonujące dla stron, stanowią jednak wyraz kompromisu dla dobra małych pacjentów Instytutu. Uzgodniono mechanizmy, które pozwolą na stopniową realizację zgłoszonych przez Związek postulatów i poprawę warunków pracy.

Strony oświadczyły, że prowadzony spór zbiorowy zostaje zawieszony do 31 grudnia 2016 r. W okresie zawieszenia sporu zbiorowego Związek Zawodowy będzie monitorował realizację warunków Porozumienia zawartego z Pracodawcą. Spełnienie warunków Porozumienia w powyższym terminie zakończy spór zbiorowy.

W dniu wczorajszym TVP Info nieoficjalnie informowało, iż porozumienie zakłada, że pielęgniarki dostaną średnio po 300 złotych podwyżki brutto.

Zdaniem resortu zdrowia, sytuacja finansowa Centrum Zdrowia Dziecka jest bardzo zła. Instytut ma 330 mln zł długu, a każdy dzień strajku powodował około pół miliona złotych straty z powodu niewykonania kontraktu zawartego z NFZ.