Stowarzyszenie Zawodowe Kardiologów Interwencyjnych w Polsce wystosowało list do Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w którym zwraca się z apelem o ponowną, racjonalną i merytoryczną analizę projektu taryf świadczeń. Zdaniem stowarzyszenia, proponowany kierunek obniżenia wyceny procedur kardiologicznych pozostaje odosobniony na skalę europejską.

Stowarzyszenia wskazuje, iż obecny projekt, zakładający drastyczną przecenę procedur kardiologii inwazyjnej, wysoce kosztowo-efektywnej dyscypliny zostanie uszczuplony o ok. 500 mln PLN, co bezwzględnie uniemożliwia bezpieczne i skuteczne leczenie pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i z wykorzystaniem aktualnie dostępnych nowoczesnych technologii.

- Jako lekarze praktycy, kardiolodzy inwazyjni ale i naukowcy, jesteśmy pewni, iż wprowadzenie projektu w zaproponowanej formie doprowadzi do utraty długotrwale wypracowanych efektów i zwiększenia śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych - napisali lekarze.

Więcej: szki.pl