Minister zdrowia podjął decyzję o zwiększeniu wyceny świadczeń opieki zdrowotnej od 1 lipca 2019 r. Procedowana zmiana planu finansowego NFZ zakłada przekazanie dodatkowych 4,1 mld zł na świadczenia - poinformował resort zdrowia.

– Ponad 4 mld zł, które są w znowelizowanym planie, przeznaczymy m.in. na zwiększenie wyceny świadczeń szpitalnych, opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień, rehabilitację oraz uzdrowiska – zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas konferencji prasowej w siedzibie resortu.

– Zakładam, że te środki finansowe zostaną uruchomione jeszcze w maju – dodał Prezes NFZ Andrzej Jacyna.

Jakich obszarów dotyczy zmiana wyceny świadczeń?

Projektowane zwiększenie wyceny świadczeń opieki zdrowotnej obejmie, w szczególności:

  • ambulatoryjną opiekę specjalistyczną – co w skali roku oznacza wzrost o dodatkowe ok. 200 mln zł,
  • leczenie szpitalne w oddziałach szpitalnych – co w skali roku oznacza wzrost o dodatkowe ok. 700 mln zł,
  • leczenie szpitalne w SOR-ach i izbach przyjęć – co w skali roku oznacza wzrost o dodatkowe ok. 74 mln zł,
  • opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień – co w skali roku oznacza wzrost o dodatkowe ok. 120 mln zł,
  • rehabilitację leczniczą i leczenie uzdrowiskowe – co w skali roku oznacza wzrost o dodatkowe ok. 250 mln zł,
  • profilaktyczne programy zdrowotne – co w skali roku oznacza wzrost o dodatkowe ok. 9 mln zł.

Środki na podniesienie płac

Minister zdrowia i prezes NFZ zgodnie podkreślali, że intencją zmiany planu finansowego NFZ jest przeznaczenie dodatkowych pieniędzy na świadczenia, które umożliwią dyrektorom podmiotów leczniczych m.in. pokrycie wzrostu kosztów pracy, w szczególności wzrostu wynagrodzeń najmniej zarabiających pracowników medycznych.

Odmrożenie kwoty bazowej w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych z 3900 na 4200 zł zagwarantuje wzrost wynagrodzeń dla najmniej zarabiających pracowników ochrony zdrowia.

– Wzrost ryczałtu jest gwarancją tego, że dyrektorzy będą mieli większą swobodę w kształtowaniu warunków płacy i pracy. Zgadzamy się wspólnie z Ministerstwem Finansów na odmrożenie kwoty bazowej w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu. Oznacza to, że wynagrodzenia osób, które zarabiają poniżej tych kwot, zostaną podniesione – mówił Łukasz Szumowski.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia