Prezes PTG napisał list do Ministra Zdrowia w sprawie zredukowania finansowania procedur ginekologicznych i położniczych. Prof. Mirosław Wielgoś zwraca w nim uwagę, iż położnictwo i perinatologia są obszarami medycyny, w których oszczędności są szczególnie ryzykowne i mogą powodować wzrost umieralności okołoporodowej.

- Działając w imieniu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, pragnę wyrazić głębokie zaniepokojenie związane z perspektywą zredukowania finansowania procedur ginekologicznych i położniczych przedstawiony w raporcie Agencji Ochrony Technologii Medycznych i Taryfikacji. Szczególny niepokój środowiska lekarskiego tej dziedziny medycyny wywołała perspektywa ograniczenia finansowania ośrodków o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności - napisał Prezes PTG.

Profesor Wielgoś wskazuje w liście do ministra, iż należyte finansowanie położnictwa i perinatologii powinno być jednym z naczelnych priorytetów polityki państwa. – Zmiana finansowania, a w szczególności zredukowanie finansowania najważniejszych ośrodków w opiece perinatalnej może spowodować spadek jej jakości, co byłoby katastrofą i mogłoby doprowadzić do śmierci wielu dzieci i kobiet - podkreśla szef PTG.

Zdaniem Prezesa PTG, aktualny podział środków na procedury położnicze wydaje się odpowiedni i należy jedynie rozważyć zasadność zwiększenia nakładów finansowych na procedury położnicze.

Pełna treść listu jest dostępna na stronie internetowej PTG [Plik PDF]