O obowiązku realizacji profilaktyki chorób układu krążenia oraz gruźlicy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przypomina świadczeniodawcom Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ.

Jak dowiedział się portal podyplomie.pl, głównym celem komunikatu było przypomnienie warunków realizacji programów oraz zapisu „Świadczenia gwarantowane w rodzaju POZ ukierunkowane są na promocję zdrowia, profilaktykę, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczenie niepełnosprawności oraz usprawnianie i pielęgnację świadczeniobiorcy podczas choroby”.

W przypadku chorób układu krążenia świadczenia lekarza POZ powinny obejmować m.in. przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie karty badania profilaktycznego, wykonanie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI), ustalenie terminu wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się ten świadczeniobiorca, wpisanie wyników badań do karty badania profilaktycznego, przekazanie świadczeniobiorcy, u którego rozpoznano chorobę układu krążenia, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej informacji o wynikach badania oraz zaleceń dotyczących konieczności zmiany trybu życia lub kierowanie świadczeniobiorcy na dalszą diagnostykę lub leczenie.

Profilaktyka gruźlicy należy do obowiązków pielęgniarki POZ i powinna obejmować następujące procedury: przeprowadzenie wywiadu w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem ankiety, przeprowadzenie edukacji zdrowotnej świadczeniobiorcy, a w przypadku świadczeniobiorców z grupy największego ryzyka zachorowania – przekazanie przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej pisemnej informacji lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, wybranemu przez świadczeniobiorcę, o wynikach przeprowadzonej ankiety oraz wskazanie świadczeniobiorcy trybu dalszego postępowania, w tym poinformowanie świadczeniobiorcy o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej celem dalszej oceny stanu zdrowia.


Więcej: nfz-lodz.pl / podyplomie.pl