5 marca br. w Sejmie RP odbyła się konferencja poświęconą leczeniu chorób serca i układu krążenia „25 lat w ochronie zdrowia. Zawał serca. Jak uniknąć, jak przeżyć.”

Współorganizatorami wydarzenia byli prof. Zbigniew Kalarus i prof. Piotr Jankowski reprezentujący Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, wicemarszałek Sejmu Elżbieta Radziszewska oraz dr Lidia Gądek - przewodnicząca parlamentarnego zespołu ds. podstawowej opieki zdrowotnej i profilaktyki.

Z przygotowanego i omówionego przez przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Raportu AMI-PL wynika, że roczne ryzyko śmierci pacjenta hospitalizowanego z powodu zawału serca wynosi w Polsce 19,4 proc.

Sukcesem polskiej kardiologii jest nowoczesne i skuteczne leczenie pacjentów w pierwszej fazie zawału serca. Jednocześnie raport wskazuje, że istotnym problemem pozostaje duża śmiertelność i zachorowalność osób po zawale serca.

Spośród osób wypisanych ze szpitala po zawale serca co dziesiąta umiera w ciągu następnych dwunastu miesięcy. Niezbędne są więc zdaniem prof. Kalarusa – Prezesa PTK – zmiany systemowe w opiece nad pacjentami po zawale serca.

Więcej: ptkardio.pl