18 października Senat przyjął ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. Jej projektodawcą jest prezydent Andrzej Duda.

Ustawa zakłada zakaz udostępniania solarium małoletnim, a ponadto zabrania reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium. W myśl dokumentu właściciel solarium będzie zobowiązany do umieszczenia widocznej informacji o tym, że z łóżka opalającego mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, a w przypadku wątpliwości co do wieku, będzie zobowiązany do żądania okazania przez tę osobę dokumentu potwierdzającego jej wiek. W przypadku osób niepełnoletnich dozwolone będzie jedynie lecznicze stosowanie lamp ultrafioletowych.

Problematyka wpływu promieniowania UV wytwarzanego przez łóżka opalające, od lat stanowiła przedmiot apeli Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia, Zespołu ds. Onkologii Sejmu RP oraz w kwietniu br. do Prezydenta RP. W wystąpieniach Rzecznik zwracał uwagę na konieczność uregulowania tej kwestii, poprzez wprowadzenie bezwarunkowego prawnego zakazu korzystania przez osoby małoletnie z solariów.

Światowa Organizacja Zdrowia i lekarze specjaliści biją na alarm i dowodzą, że korzystanie z solariów częściej niż raz w miesiącu podnosi ryzyko zachorowania na czerniaka o 55 proc., a u osób poniżej 30. roku życia aż o 75 proc. Czerniak cechuje się największym przyrostem zachorowań wśród wszystkich nowotworów skóry i stanowi główną przyczynę zgonów osób cierpiących na te nowotwory. Gwałtowny wzrost liczby chorych obserwuje się szczególnie od 2000 roku. Fakt ten wiązać można z rozwijającą się od tego czasu „modą” na korzystanie z lamp opalających w solariach, nawet wśród najmłodszych.