Sejmowa Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała prezydencki projekt ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. Projekt został poparty jednogłośnie.

Celem projektu jest ochrona zdrowia Polaków przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego (UV). Projekt zakłada całkowity zakaz udostępniania solarium małoletnim, a ponadto zabrania reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium. W myśl dokumentu właściciel solarium będzie zobowiązany do umieszczenia widocznej informacji o tym, że z łóżka opalającego mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, a w przypadku wątpliwości co do wieku, będzie zobowiązany do żądania okazania przez tę osobę dokumentu potwierdzającego jej wiek.

Kontroli świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium mają dokonywać organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz inne organy w zakresie posiadanych kompetencji. Za udostępnienie solarium małoletniego będzie grozić kara od 1000 zł do 50.000 zł.

O wprowadzenie prawnego zakazu korzystania z solariów przez dzieci od wielu lat bezskutecznie apelował do kolejnych ministrów zdrowia rzecznik praw dziecka Marek Michalak.

- Na razie to tylko projekt, ale wreszcie argumenty Rzecznika Praw Dziecka zostały wysłuchane – mówił Marek Michalak po ogłoszeniu przez Kancelarię Prezydenta propozycji do nowej ustawy.

Rzecznik Prawa Dziecka wielokrotnie (od 2009 roku) postulował w wystąpieniach generalnych do Ministra Zdrowia, Sejmowych Komisji i Zespołów Parlamentarnych konieczność uregulowania korzystania przez dzieci z solariów, wskazując na drastyczny wpływ nadmiernego promieniowania ultrafioletowego wytwarzanego przez łóżka opalające na zdrowie i życie dzieci.