Mazowiecki Szpital Specjalistyczny na radomskim Józefowie, zyskał nowoczesną salę hybrydową i pracownię elektrofizjologii. Poza tym oddziały w budynku D przeszły modernizację. Inwestycja kosztowała ponad 10 mln zł, z czego 5,8 mln zł pokryła dotacja z budżetu województwa mazowieckiego.

Atutem wieloprofilowej sali operacyjno-zabiegowej jest możliwość robienia zabiegów z wykorzystaniem pełnej diagnostyki obrazowej, co poprawia bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzanej operacji. Koszt stworzenia i wyposażenia sali wyniósł ponad 6,6 mln zł. Ministerstwo Zdrowia przekazało na ten cel prawie 4,2 mln zł, Samorząd Województwa Mazowieckiego – około 2,4 mln zł, a szpital z własnych środków zainwestował 56 tys. zł.

Sala została wyposażona m.in. w cyfrowy angiograf do badań serca i naczyń, stół angiograficzny z tzw. pływającym, czyli ruchomym blatem, który umożliwia dokładniejsze pozycjonowanie pacjenta, aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, aparaturę do hemofiltracji i krążenia pozaustrojowego, kolumny anestezjologiczną i chirurgiczną, aparat usg, sprzęt do znieczuleń, respirator, defibrylator oraz lampę operacyjną.

Dodatkowo, dzięki prawie 1,6 mln zł z budżetu województwa istniejącą pracownię rtg dostosowano do standardów sali hybrydowej.

Powstała też nowa sala do zabiegów ablacji (pracowni elektrofizjologii). Dzięki dotacji z budżetu Mazowsza (około 1,7 mln zł) oraz środkom własnym szpitala (ponad 17 tys. zł) sala ma nowe wyposażenie: system mapowania elektroanatomicznego, aparat rtg z ramieniem C wraz z niezbędnym osprzętem oraz stół operacyjny i przezierny rtg.

W szpitalu zmodernizowano również pomieszczenia w budynku D, w których mieszczą się oddziały rehabilitacji, onkologii ogólnej, wewnętrzny I i II, neurologii i ginekologiczno-położniczy. Całość sfinansowana została ze środków budżetu województwa (1,8 mln zł). Wykonano nowe węzły sanitarne i kanalizację oraz przebudowano 88 łazienek. Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, co zwiększy ogólnie komfort pacjentów tych oddziałów, a także ułatwi pracę personelowi medycznemu.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego