Pod koniec ubiegłego roku do Rzecznika Praw Pacjenta docierało sporo niepokojących informacji dotyczących zamykanych lub przepełnionych placówek medycznych, które zapewniają całodobową opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży. Brak możliwości skorzystania z takiej opieki może bezpośrednio zagrażać zdrowiu lub życiu pacjentów. Może również negatywnie wpływać na stopień przestrzegania praw pacjenta - informuje Biuro RPP.

Bardzo dobrą informacją dla pacjentów jest wznowienie działalności oddziału psychiatrycznego dla dzieci w Szpitalu Psychiatryczno-Neurorehabilitacyjnym w Józefowie. Bartłomiej Chmielowiec jednocześnie prosi lekarzy psychiatrów o rozważenie możliwości podjęcia pracy na rzecz najmłodszych pacjentów w Szpitalu w Józefowie. Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie Zarządu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, tel. 22 468 24 00, e-mail: sekretariat@centrumzagorze.pl.

Niezwykle ważną rolę w ochronie praw małoletnich pacjentów doświadczających kryzysu psychicznego pełnią Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Pracując na co dzień w szpitalach psychiatrycznych i ośrodkach leczenia uzależnień na terenie całego kraju podejmują i rozpatrują sprawy pacjentów, którzy przebywają w tych placówkach w trybie stacjonarnym. Rzecznicy reprezentują pacjentów w relacjach z personelem medycznym, instytucjami czy też członkami rodziny.

Bartłomiej Chmielowiec od stycznia br. rozszerzył zakres działania Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego o dwa kolejne podmioty lecznicze na terenie województwa mazowieckiego. Jeden to Mazowiecki Szpital w Garwolinie z oddziałem leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci, oddziałem rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi (podwójna diagnoza) oraz oddziałem leczenia i terapii długoterminowej pacjentów z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Drugi to Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie. Jest to ośrodek o najwyższym stopniu zabezpieczenia, który wykonuje orzeczenia sądu o umieszczeniu osoby nieletniej w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym

W grudniu ubiegłego roku Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił też do Ministra Zdrowia o przyspieszenie działań systemowych oraz doraźnych, które pozwoliłyby poprawić trudną sytuację w dziecięcej i młodzieżowej psychiatrycznej opiece zdrowotnej. W odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia wskazał, że Ministerstwo prowadzi działania mające na celu reformę psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży oraz wspiera proces poprawy funkcjonowania podmiotów udzielających im świadczeń psychiatrycznych.

Rzecznik liczy, że działania te zapewnią najmłodszym pacjentom oraz ich bliskim poczucie bezpieczeństwa w systemie opieki zdrowotnej.


Źródło: Biuro RPP