Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2018-01-18 01:49:51

Tagi: rzecznik praw pacjenta

Wypowiadanie klauzul opt-out – zgłoszenia do Rzecznika Praw Pacjenta
11:04 12 STY 20180

Wypowiadanie klauzul opt-out – zgłoszenia do Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta na bieżąco monitoruje obecną sytuację w służbie zdrowia, w tym zgłoszenia pacjentów związane z wypowiadaniem klauzul opt-out przez lekarzy. W każdej sytuacji, która wskazuje na naruszenie praw pacjenta związane z dostępem do świadczeń zdrowotnych, w związku z niewystarczającą...

11:02 21 GRU 20170

NSA po raz kolejny potwierdza decyzję wydaną przez Rzecznika Praw Pacjenta

12 grudnia Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta, który uznał, że jeden z mazowieckich podmiotów leczniczych wprowadzając wewnętrzne regulacje dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej, wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku, w terminie do 7 dni, naruszał...

08:15 19 GRU 20170

Rzecznik Praw Pacjenta wydał ulotkę dla osób niewidomych i niedowidzących

Rzecznik Praw Pacjenta wydał ulotkę o prawach pacjenta, na której pismem brajla zostały zamieszczone dane kontaktowe do Biura Rzecznika Praw Pacjenta. W ramach współpracy pomiędzy Rzecznikiem Praw Pacjenta a Prezesem Polskiego Związku Niewidomych ulotki zostały przekazane do wybranych instytucji...

07:14 14 GRU 20170

Rzecznik Praw Pacjenta w sprawie seniorów

Do Rzecznika Praw Pacjenta zgłaszają się pacjenci w podeszłym wieku oraz rodziny osób starszych, wskazując na niewystarczającą dostępność świadczeń z zakresu geriatrii. Bartłomiej Chmielowiec, zaniepokojony sytuacją seniorów w systemie opieki zdrowotnej, wystąpił w tej sprawie do Ministra Zdrowia....

14:08 05 GRU 20173

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina o szczepieniach

Na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta zamieszczono szereg materiałów informacyjnych dotyczących szczepień. RPP przypomina pacjentom, że szczepienia ochronne pełnią kluczową rolę w profilaktyce wielu chorób zakaźnych oraz łagodzeniu ich skutków. Ponadto masowe stosowanie szczepień, poprzez...

11:20 01 GRU 20171

RPP ws. dostępu pacjentów chorych onkologicznie do badań diagnostycznych

Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta badania diagnostyczne w istotny sposób wpływają na proces leczenia pacjenta. Brak dostępu do badań immunohistochemicznych i molekularnych a także śródoperacyjnych badań patomorfologicznych może negatywnie wpływać na skuteczność leczenia pacjentów onkologicznych....

09:38 30 LIS 20172

RPP spotkał się z pacjentami chorymi na łuszczycę i ŁZS

Unia Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS odbyła w dniu 24 listopada bezpośrednie spotkanie z Rzecznikiem Praw Pacjenta, Panem Bartłomiejem Łukaszem Chmielowcem. Dedykowane pacjentom zmagającym się z łuszczycą oraz łuszczycowym zapaleniem stawów spotkanie, zostało przeprowadzone w gronie...

09:24 22 LIS 20170

RPP proponuje zmiany systemowe w zakresie leczenia bólu

Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Ministra Zdrowia o wprowadzenie zmian w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz opracowanie wzoru karty leczenia bólu. Rzecznik...

14:39 17 LIS 20170

W zakładach opiekuńczo-leczniczych trzeba przez całą dobę monitorować stan pacjentów

Rzecznik Praw Pacjenta wydał decyzję o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe prawa pacjentów w związku z brakiem zapewnienia właściwej obsady lekarzy w podmiocie leczniczym, która monitorowałaby całodobowo stan zdrowia pacjentów, zapewniała ciągłość leczenia oraz nadzorowała proces leczenia....

11:08 15 LIS 20172

RPP: Kobiety karmiące wymagają szczególnej ochrony w sytuacjach kryzysowych

Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o podjęcie wspólnej inicjatywy zmierzającej do utworzenia planu reagowania kryzysowego z uwzględnieniem problemu matek karmiących, które potencjalnie mogą potrzebować szczególnej ochrony państwa w sytuacjach kryzysowych....