Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2020-07-07 01:53:06

Tagi: rzecznik praw pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta bierze udział w postępowaniach cywilnych dotyczących naruszenia praw seniorów
12:53 26 CZE 20200

Rzecznik Praw Pacjenta bierze udział w postępowaniach cywilnych dotyczących naruszenia praw seniorów

Rzecznik Praw Pacjenta aktywnie korzysta ze swoich uprawnień pozwalających na wzięcie udziału w postępowaniach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta. W tego typu postępowaniach Rzecznik może uczestniczyć z urzędu, żądać wszczęcia postępowania na wniosek strony lub brać udział w już toczącym...

14:28 17 CZE 20200

Pomniejszanie wynagrodzenia lekarzy w wyniku zlecania pacjentom badań - decyzja Rzecznika Praw Pacjenta

Zobowiązywanie lekarza, aby ten ponosił koszty zlecanych pacjentowi badań narusza zbiorowe prawa pacjenta – tak uznał Rzecznik Praw Pacjenta w decyzji dotyczącej jednej z placówek medycznych z województwa mazowieckiego. Rzecznik Praw Pacjenta stwierdził, że organizacja procesu udzielania świadczeń...

11:48 28 MAJ 20200

Rzecznik Praw Pacjenta podsumowuje sygnały zgłaszane przez pacjentów na Telefoniczną Informację Pacjenta

Czas pandemii koronowirusa SARS-Cov-2 postawił przed Rzecznikiem Praw Pacjenta nowe wyzwania związane z dotarciem do społeczeństwa i na bieżąco informowaniem o przysługujących prawach a jednocześnie zapewnieniem pacjentom stałego kontaktu z Biurem. W pierwszej kolejności Biuro RPP odpowiedziało na...

07:05 11 MAJ 20200

II spotkanie Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

7 maja w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się II spotkanie Rady Organizacji Pacjentów. Spotkanie, z uwagi na sytuację epidemiczną przeprowadzone było poprzez wideokonferencję. Uczestniczyło w nim ponad 60 liderów organizacji pacjentów. W ramach prac Rady przewidziane są działania zmierzające do...

11:05 17 KWI 20200

RPP wszczął postępowanie w zakresie naruszenia zbiorowych praw pacjentów przez Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu

Rzecznik Praw Pacjenta prowadzi postępowanie wyjaśniające, czy doszło do naruszenia zbiorowych praw pacjentów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu. „Informacje, jakie pojawiają się w sferze publicznej, wskazują na nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitala” - informuje Biuro RPP. Rzecznik Praw...

12:06 28 LUT 20200

Pierwsze posiedzenie Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta powołał na 3 letnią kadencje członków Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Rada ma charakter opiniodawczo - doradczy i będzie wspierać Rzecznika przy wykonywaniu ustawowych zadań. - Cieszę się niezmiernie, że będą Państwo wspierać urząd Rzecznika Praw Pacjenta....

07:45 21 LUT 20200

Rzecznik Praw Pacjenta wnosi o zmiany w zarządzeniu dotyczącym opieki psychiatrycznej

Biorąc pod uwagę sygnały od pacjentów, terapeutów, psychologów oraz lekarzy Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił się do Prezesa NFZ o przyjrzenie się niektórym zapisom nowo wydanego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

10:16 07 LUT 20200

Pierwsze spotkanie Rady Organizacji Pacjentów

5 lutego odbyło się pierwsze spotkanie Rady Organizacji Pacjentów na którym Rzecznik Praw Pacjenta wraz z przedstawicielami Rady ustalali zadania i priorytety działań. "Chciałbym aby organizacje pozarządowe działające na rzecz pacjentów zgłaszały sprawy, które Rzecznik mógłby podjąć na podstawie...

09:04 23 STY 20200

W Biurze RPP o przeciwdziałaniu nierównościom w zdrowiu

16 stycznia w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe poświęcone zagadnieniu nierówności w zdrowiu. - Ograniczanie nierówności w zdrowiu wymaga podejmowania skoordynowanych działań oraz inicjatyw, dlatego cieszę się że przyjęli Państwo moje zaproszenie do prac w tym...

08:01 20 STY 20200

Sąd Najwyższy podzielił ocenę Rzecznika Praw Pacjenta

Sąd Najwyższy rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Pacjenta o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego zasad ponoszenia kosztów procesu w sprawach o zadośćuczynienie, przychylając się do poglądu przedstawionego przez Rzecznika. Jak poinformowało Biuro RPP, Rzecznik skierował do Sądu Najwyższego...