Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2018-10-21 01:56:31

Tagi: rzecznik praw pacjenta

RPP zwraca uwagę na kwestię kosztów sądowych w procesach o błędy medyczne
12:10 08 PAŹ 20180

RPP zwraca uwagę na kwestię kosztów sądowych w procesach o błędy medyczne

Bartłomiej Chmielowiec wystąpił do Prezesów Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, zwracając uwagę na kwestię możliwego nieobciążania pacjentów kosztami sądowymi w przypadku przegranych procesów sądowych. Postępowania cywilne o błędy medyczne bez wątpienia należą do jednych z najbardziej skomplikowanych....

09:21 04 WRZ 20180

RPP popiera apel organizacji pacjentów dotyczący budowy systemu rejestrów medycznych

Rzecznik Praw Pacjenta poparł inicjatywę ponad 50 organizacji pacjentów onkologicznych, kierując do Minister Finansów, Teresy Czerwińskiej wniosek w sprawie konieczności zapewnienia finansowania rejestrów medycznych w dziedzinie onkologii. Działanie systemu rejestrów medycznych, stanowi podstawę do...

08:54 09 SIE 20180

Polityka Lekowa Państwa – pozytywna opinia Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta pozytywnie zaopiniował projekt Polityki Lekowej Państwa. Bartłomiej Chmielowiec wielokrotnie zwracał uwagę na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, w tym także na bezpieczeństwo farmakoterapii stosowanej podczas leczenia. Dlatego z zadowoleniem przyjął...

13:03 03 SIE 20180

Jednym Głosem – o psychiatrii. Nowy kwartalnik Rzecznika Praw Pacjenta

Ukazał się pierwszy numer czasopisma „Jednym Głosem”. Został on w całości napisany i zredagowany przez pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Wiodącą problematyką, prezentowaną w kwartalniku mają być tematy związane ze zdrowiem psychicznym. W kolejnych numerach autorzy będą przybliżać aspekty...

11:07 19 LIP 20180

Bartłomiej Chmielowiec pisze do Ministra Zdrowia w sprawie profilaktyki i leczenia cukrzycy

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli działania systemu ochrony zdrowia służące zapobieganiu, wczesnemu wykrywaniu oraz leczeniu cukrzycy typu 2 są niewystarczające. Nie udało się ograniczyć dynamiki wzrostu liczby nowych przypadków zachorowań. Nie ma także ogólnopolskiej strategii...

16:14 17 LIP 20180

Kłopoty pacjentów po zamknięciu szpitala w Pszczynie

Rzecznik Praw Pacjenta prowadzi postępowanie w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów w stosunku do zakładu leczniczego w Pszczynie. Przedmiotem tego postępowania jest między innymi kwestia trudności pacjentów powiatu pszczyńskiego w dostępie do ich dokumentacji medycznej...

09:05 11 LIP 20180

Apel RPP do placówek POZ w związku z wycofaniem z obrotu leku zawierającego valsartanum

W związku z decyzjami Głównego Inspektora Farmaceutycznego wycofującymi z obrotu leki zawierające substancję czynną valsartanum, mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów, Rzecznik Praw Pacjenta zwraca się do podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych...

10:12 14 CZE 20180

RPP o przekazywaniu w rozmowie telefonicznej informacji o pobycie małoletniego w szpitalu

W związku z wątpliwościami, powstałymi na kanwie sprawy wypadku autokaru na Zakopiance, w wyniku którego obrażeń doznały dzieci, oraz odmów udzielania informacji o pobycie małoletnich w poszczególnych szpitalach ich przedstawicielom ustawowym, Rzecznik Praw Pacjenta zajmuje następujące stanowisko w...

09:12 13 CZE 20180

RPP w sprawie centrów zdrowia psychicznego

7 czerwca br. Rzecznik Praw Pacjenta gościł w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu. Podczas spotkania z dziennikarzami przedstawił założenia programu pilotażu centrów zdrowia psychicznego. Jednym z 29 szpitali wybranych przez Ministra Zdrowia, w których pilotaż może być...

13:43 07 CZE 20180

RPP proponuje zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta podjął inicjatywę, zmierzającą do przedłożenia projektu o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowelizacja jest obecnie szeroko konsultowana z organizacjami pozarządowymi działającymi w systemie ochrony zdrowia. Inicjatywa ta ma na celu wzmocnienie...