Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2018-06-20 01:51:50

Tagi: rzecznik praw pacjenta

RPP o przekazywaniu w rozmowie telefonicznej informacji o pobycie małoletniego w szpitalu
10:12 14 CZE 20180

RPP o przekazywaniu w rozmowie telefonicznej informacji o pobycie małoletniego w szpitalu

W związku z wątpliwościami, powstałymi na kanwie sprawy wypadku autokaru na Zakopiance, w wyniku którego obrażeń doznały dzieci, oraz odmów udzielania informacji o pobycie małoletnich w poszczególnych szpitalach ich przedstawicielom ustawowym, Rzecznik Praw Pacjenta zajmuje następujące stanowisko w...

09:12 13 CZE 20180

RPP w sprawie centrów zdrowia psychicznego

7 czerwca br. Rzecznik Praw Pacjenta gościł w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu. Podczas spotkania z dziennikarzami przedstawił założenia programu pilotażu centrów zdrowia psychicznego. Jednym z 29 szpitali wybranych przez Ministra Zdrowia, w których pilotaż może być...

13:43 07 CZE 20180

RPP proponuje zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta podjął inicjatywę, zmierzającą do przedłożenia projektu o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowelizacja jest obecnie szeroko konsultowana z organizacjami pozarządowymi działającymi w systemie ochrony zdrowia. Inicjatywa ta ma na celu wzmocnienie...

10:01 05 CZE 20180

Rzecznik Praw Pacjenta występuje o zmiany dotyczące skierowań do dermatologa i okulisty

Bartłomiej Chmielowiec zauważa problem ograniczonego dostępu do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy dermatologów i okulistów. W celu ułatwienia pacjentom korzystania z tych świadczeń, Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Ministra Zdrowia o zniesienie konieczności uzyskania odrębnego...

10:17 24 MAJ 20180

Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne przedłużony na kolejne lata

Bartłomiej Chmielowiec w imieniu pacjentów wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie planów kontynuowania Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018. Pacjenci zaniepokojeni są harmonogramem prac nad nową edycją tego programu, w szczególności tym czy...

10:02 21 MAJ 20180

PZ: Czy kolejny minister rozwiąże problem kart zgonu?

Problem kart zgonu, to jeden z tych tematów, który Porozumienie Zielonogórskie porusza od kilkunastu lat, apelując do kolejnych ministrów zdrowia o zmianę przepisów sprzed ponad półwiecza. „Stwierdzanie zgonu i wystawianie kart zgonu - te kwestie wymagają zmian legislacyjnych. Zgadzają się z tym...

12:53 11 MAJ 20180

Przepisy o przymusie bezpośrednim do analizy

26 marca 2018 roku Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec zwrócił się do Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego o analizę zapisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego dotyczących zasad przedłużania przymusu bezpośredniego. Minister Zdrowia podzielił wątpliwości Rzecznika i...

14:13 08 MAJ 20180

IV edycja Wielkiej Zbiórki Książek w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

Bartłomiej Chmielowiec – patron honorowy akcji – zaprasza wszystkich chętnych do wsparcia kampanii społecznej Zaczytani, której już czwarta edycja ma miejsce w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Od 23 kwietnia w siedzibie Biura przy ulicy Młynarskiej 46 wszyscy chętni mogą pozostawiać książki...

12:56 27 KWI 20180

RPP o warunkach zawierania i realizacji umów dotyczących opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Rzecznik Praw Pacjenta przedstawił p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia swoje uwagi do projektu Zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Rzecznik z aprobatą przyjął proponowane zmiany w zakresie zwiększenia...

12:33 23 KWI 20183

Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień – Stanowisko RPP

Rzecznik Praw Pacjenta przedstawił Ministrowi Zdrowia swoje stanowisko do projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Bartłomiej Chmielowiec zgłosił następujące propozycje: 1. uregulowanie obowiązku całodobowej opieki...