- FAS jest chorobą nieuleczalną, przed którą można uchronić dziecko, zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży. Wiedzę, że każda dawka alkoholu w ciąży szkodzi, należy upowszechniać – mówią zgodnie Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Anna Grajcarek, prezes fundacji ad vocem z Krakowa, która stara się na co dzień w Małopolsce promować wiedzę o FAS, czyli najcięższej formie wad wrodzonych, powodującej upośledzenie rozwoju fizycznego i intelektualnego, wady serca, dysfunkcje mózgu.

Przedstawiciele fundacji ad vocem pozytywnie ocenili projekt rozwiązań prawnych w zakresie leczenia kobiet w ciąży, jakie Prezydentowi we wrześniu przedłożył Rzecznik Praw Dziecka. Eksperci potwierdzają, że – zgodnie z postulatami RPD – konieczna jest edukacja i profilaktyka w tym zakresie. Fundacja ad vocem na swoim terenie organizowała debatę „Mamo, nie krzywdź”, propagującą abstynencję wśród kobiet w ciąży.

Rozmowa dotyczyła podjęcia wspólnych działań w celu uruchomienia kampanii społecznej dotyczącej problematyki FAS. - Nie ulega wątpliwości jak ważną rolę może spełnić edukacja w tym zakresie – podkreśla Marek Michalak. Podczas spotkania omówiono także propozycje działań w zakresie stworzenia forum organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką FAS.

W Polsce, co rok rodzi się około 9000 dzieci z zaburzeniami spowodowanymi spożywaniem alkoholu przez matkę w ciąży. Dzieci te są bezbronne wobec braku skutecznych prawnych mechanizmów je chroniących. Do sięgania po alkohol podczas ciąży przyznaje się ok. 30 % kobiet. To groźne i bardzo smutne statystyki, które zmuszają do podjęcia działań.

Jak informuje Biuro RPD, rozwiązania zaproponowane w projekcie RPD mają przede wszystkim służyć wsparciu, profilaktyce oraz prowadzić do poprawy świadomości społecznej skutków picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w ciąży.

"Mając na celu ochronę dobra dziecka nieurodzonego, w ocenie Rzecznika Praw Dziecka, należy uruchomić procedurę, na podstawie której kobieta będąca w ciąży, działająca na szkodę swojego dziecka poprzez spożywanie alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, może zostać skierowana przez sąd na leczenie szpitalne we wskazanym zakładzie leczniczym. Procedura ta powinna być uregulowana na poziomie ustawowym, a odpowiednim miejscem dla nowych przepisów – zdaniem Rzecznika – jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, jako podstawa materialna oraz Kodeks postępowania cywilnego, jako podstawa procesowa" - napisał we wrześniu rzecznik praw dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do prezydenta Andrzeja Dudy.


Źródło: Biuro RPD