Mężczyźni, którzy noszą bokserki mają wyższe stężenie plemników niż mężczyźni, którzy noszą ciasno dopasowaną bieliznę, jak wynika z najnowszych badań opublikowanych w Human Reproduction.

Naukowcy odkryli również, że mężczyźni noszący bokserki mają niższe poziomy hormonu folikulotropowego (FSH) w porównaniu z mężczyznami, którzy najczęściej nosili figi, "bikini" (bardzo krótkie majtki), "dżokeje" (bielizna, która kończy się tuż nad kolanem) lub inną obcisłą bieliznę. FSH stymuluje produkcję spermy, a badacze twierdzą, że zaczyna ona działać, kiedy musi zrekompensować uszkodzenie jąder przez wzrost temperatury moszny i zmniejszenie liczby oraz stężenia plemników.

Badanie różni się od poprzednich badań na ten temat, ponieważ obejmuje większą liczbę mężczyzn (656) niż w poprzednich badaniach. Jest pierwszym, który wykracza poza tradycyjny, wąski nacisk na jakość nasienia i zawiera informacje na temat różnych wskaźników funkcji jąder, takich jak hormony reprodukcyjne i uszkodzenie DNA plemników. Mogą one pomóc w zrozumieniu w jaki sposób wybory bielizny wpływają na kluczowe regulacje rozwoju i reprodukcji płciowej, oś podwzgórze-przysadka-gonady.

Naukowcy zwerbowali pacjentów płci męskiej, którzy szukali leczenia niepłodności w Massachusetts General Hospital w latach 2000-2017. Mężczyźni byli w wieku od 18 do 56 lat, mieli średni wskaźnik masy ciała (BMI) 26 i nie mieli wykonanej wazektomii. Każdy z nich dostarczył próbkę nasienia i próbkę krwi w tym samym dniu oraz odpowiedzieli na kwestionariusz, który zapytał o rodzaj bielizny, którą nosili najczęściej w poprzednich trzech miesiącach.

Spośród 656 mężczyzn, 53% (345) stwierdziło, że zwykle nosili bokserki. Wśród tych mężczyzm przeważał młody wiek, szczupłość i skłonność do brania gorących kąpieli lub jacuzzi w stosunku do mężczyzn, którzy nosili inną, bardziej dopasowaną bieliznę.

Mężczyźni, którzy pierwotnie nosili bokserki mieli statystycznie znaczące większe stężenie spermy o 25% , dodatkowo o 17% wyższą całkowitą liczbę plemników, o 33% więcej plemników pływających w jednym wytrysku i o 14% niższe poziomy FSH od mężczyzn, którzy zwykle nie nosili bokserek. Wyniki skorygowano o czynniki, które mogą mieć na nie wpływ - takie jak BMI, aktywność fizyczna, gorące kąpiele i jacuzzi, palenie tytoniu i wiek pobrania próbki. Ponadto, więcej plemników było prawidłowo ukształtowanych, chociaż wynik ten nie był statystycznie istotny.

Największą różnicę w koncentracji plemników stwierdzono między mężczyznami noszącymi głównie bokserki a mężczyznami w dżokejach lub slipach.

Nie było znaczących różnic w innych hormonach rozrodczych ani uszkodzeniu DNA plemników. Kiedy naukowcy dostosowali swoje wyniki, aby uwzględnić hormony reprodukcyjne, poza FSH, odkryli, że niekorzystny wpływ ściślejszej bielizny na jakość nasienia pozostał. Jednak po skorygowaniu poziomu FSH efekt nie był już znaczący. Sugerowało to, że uszkodzenie koncentracji plemników i redukcja całkowitej ich liczby związana była z noszeniem ciaśniejszej bielizny, która może być odpowiedzialna za zmiany w poziomach FSH.

Dr Mínguez-Alarcón powiedział: "Ważną siłą tego badania jest to, że byliśmy w stanie zbadać potencjalny związek między rodzajem bielizny a wskaźnikami funkcji jąder, takich jak poziomy hormonów reprodukcyjnych i uszkodzenia DNA, których brakowało we wszystkich poprzednich badaniach. Z tego powodu udało nam się znaleźć potencjalny mechanizm kompensacyjny, dzięki któremu zmniejszona produkcja plemników związana z rodzajem bielizny przesyła sygnały do podwzgórza, aby zwiększyć wydzielanie gonadotropiny, hormonu działającego na jądra, co znajduje odzwierciedlenie w zwiększeniu poziomu FSH, aby spróbować zwiększyć produkcję spermy. Ta hipoteza wymaga potwierdzenia przez dalsze badania. "

Naukowcy podkreślają, że nie jest możliwe uogólnienie wyników ich badań na wszystkich mężczyzn, ponieważ badania skupiały się na mężczyznach uczęszczających do ośrodka płodności. Jednak mężczyźni w tym badaniu mieli zwykle dobrą jakość nasienia w porównaniu ze standardami odniesienia Światowej Organizacji Zdrowia. Na podstawie tych ustaleń nie można również udowodnić, że rodzaj bielizny powoduje różnicę w jakości nasienia i poziomach FSH, tylko że istnieje związek między nimi. Na wyniki mogą również wpływać inne czynniki, które mogą wpływać na ciepło moszny, takie jak rodzaj spodni (np. obcisłe dżinsy) i tkanina bielizny.

Źródło: sciencedaily.com