GIF nakazuje natychmiastowe zaprzestanie emisji spotu telewizyjnego reklamującego Ibuprom. Dlaczego?

Spółce USP zdrowie GIF nakazał natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami reklamy audiowizualnej Ibupromu. Zdaniem GIF-u informacja „nawet rozsadzający ból głowy” możne naruszać przepis, zgodnie z którym reklama produktu nie może wprowadzać w błąd i powinna prezentować produkt obiektywnie. Tymczasem wyżej wymieniona informacja nie ma odzwierciedlania w treści Charakterystyki Produktu Leczniczego. Tam wskazaniem jest leczenie bólu słabego lub umiarkowanego.

Pełnomocnik firmy nie zgodził się z zarzutem i podkreślił, że hasła „nawet rozsadzający ból głowy”, „Ibuprom z inhibitorem COX” oraz „koncentruje swoją maksymalną moc i uderza we wszystkie punkty bólu” nie naruszają ani art. 53 ust. 1 ani art. 56 pkt 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Główny inspektor farmaceutyczny po zapoznaniu się z wyjaśnieniami pełnomocnika strony nie podzielił jego stanowiska i stwierdził, że informacje o treści: „nawet rozsadzający ból głowy”, „ibuprom z inhibitorem COX” oraz „koncentruje swoją maksymalną moc i uderza we wszystkie punkty bólu” nie są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie reklamy produktów leczniczych.Źródło: www.medexpress.pl