Rozpoznanie mechanizmów odpowiedzialnych za rozwój choroby nerek może przyczynić się do szybszych diagnoz i nowych potencjalnych metod leczenia.

Nerki odgrywają kluczową rolę w utrzymywaniu dobrego stanu zdrowia, usuwając nadmiar wody i zbędne substancje z krwi, co zapobiega gromadzeniu się toksyn. Upośledzenie funkcjonowania nerek może mieć poważne konsekwencje zdrowotne.

Chociaż bliznowacenie tkanki nerkowej jest cechą charakterystyczną przewlekłej choroby nerek, nadal nie są znane mechanizmy odpowiedzialne za ten proces.

„Ogólnie rzecz biorąc, choroba nerek to stan, w którym czynność nerek jest upośledzona”, wyjaśnia Janka Babickova, koordynatorka projektu DIE_CKD z Uniwersytetu w Bergen w Norwegii. „Dwie główne przyczyny przewlekłej choroby nerek to cukrzyca i nadciśnienie”.

Brak wczesnej diagnozy i skutecznego leczenia prowadzi do progresji choroby, a w ostatnich stadiach wymaga dializy lub przeszczepu nerki.

„Z jednej strony dializa znacząco odbija się na jakości życia pacjenta. Z drugiej, lista oczekujących na przeszczep jest długa, a dostępność narządów ograniczona”, zauważa Babickova. „Ponadto obie metody leczenia są drogie i stanowią duże obciążenie ekonomiczne dla systemów opieki zdrowotnej”.

Lepsze badania przesiewowe pod kątem choroby nerek

Zespół finansowanego przez UE projektu DIE_CKD, realizowanego przy wsparciu działań „Maria Skłodowska-Curie” postanowił rozwiązać niektóre istniejące problemy badań przesiewowych pod kątem choroby nerek.

Każda nerka ma około miliona maleńkich jednostek filtrujących złożonych z kłębuszków i kanalików. Standardowe badania diagnostyczne pod kątem choroby nerek skupiają się na funkcji filtracyjnej, mierząc nagromadzenie pozostałości azotu we krwi i białek w moczu.

„Niestety te standardowe badania często nie diagnozują choroby nerek na wczesnym etapie rozwoju”, dodaje Babickova.

Rozpoznanie konkretnej choroby nerek zazwyczaj wymaga przeprowadzenia biopsji, która jest inwazyjną procedurą i chociaż jest względnie bezpieczna, istnieje ryzyko wystąpienia powikłań.

Rozpoznanie nowych biomarkerów choroby nerek

„Aby rozwiązać ten problem, musieliśmy lepiej zrozumieć czynniki odpowiedzialne za rozwój choroby. Postanowiliśmy zbadać różne typy uszkodzenia kanalików, ich wpływ na uszkodzenie kłębuszków i mechanizmy odpowiedzialne za te zmiany”, wyjaśnia Babickova.

Badacze mieli nadzieję, że ich ustalenia przyczynią się do powstania celów terapeutycznych i narzędzi diagnostycznych.

„Projekt składał się z trzech różnych etapów”, mówi Babickova. „W pierwszym etapie wykorzystaliśmy specjalny model mysi choroby nerek. Pozwoliło nam to na zbadanie postępu choroby poprzez analizę interakcji między dwoma różnymi częściami nerki”.

Podczas drugiego etapu Babickova i jej zespół pracowali nad nowymi metodami analizy uszkodzenia nerek u ludzi. Z kolei podczas ostatniego etapu naukowcy, we współpracy z laboratorium w Słowacji, analizowali potencjał zewnątrzkomórkowego DNA jako alternatywnego biomarkera uszkodzenia w przypadku choroby nerek.

© Unia Europejska, [2023] | źródło: CORDIS