5 października odbyły się uroczystości związane z wręczeniem Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin Profesorowi Giuseppe Guarnaccia – okuliście światowej sławy, inicjatorowi jedynego w Europie satelitarnego centrum badawczo-szkoleniowego Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów Okulistycznych w Lublinie.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Lublin nadawane jest uchwałą Rady Miasta z inicjatywy Prezydenta lub grupy radnych. W sprawie nadania wyróżnienia Profesorowi Giuseppe Guarnaccia, stosowną uchwałę Rada Miasta podjęła na sesji w dniu 23 kwietnia 2020 r. Akt nadania został odczytany przez Przewodniczącego Rady Miasta Lublin Jarosława Pakułę.

Jak poinformował lubelski magistrat, dzięki działalności naukowej Prof. Giuseppe Guarnaccia – wybitnego okulisty, miasto stało się centrum konferencji, spotkań i warsztatów specjalistów z zakresu okulistyki z całego świata, dając tym samym szerokie możliwości rozwoju kompetencji kadr specjalistów. Profesor Giuseppe Guarnaccia jest jednym z najwybitniejszych specjalistów okulistyki na świecie, w swojej karierze zawodowej przeprowadził ok. 12 tys. operacji zakończonych sukcesem.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

„Nadanie aktu Honorowego Obywatela Miasta Lublin jest wyrazem wdzięczności i uznania dla zasług związanych z budowaniem prestiżu i wzmacnianiem pozycji międzynarodowej naszego miasta, jako rozpoznawalnego ośrodka medycznego w dziedzinie okulistyki, gdzie świadczone są innowacyjne usługi medyczne na światowym poziomie. Dzięki staraniom Profesora w naszym mieście założono satelitarne centrum ESASO, będące jedyną w Europie, a drugą na świecie filią Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów w Dziedzinie Okulistyki w Lugano w Szwajcarii. Jedną z zasług było połączenie streamingiem bloku operacyjnego Kliniki Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego Lublin z centrami okulistycznymi na świecie” - poinformowano na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.


Źródło: Urząd Miasta Lublin