18-19 czerwca 2021r. on-line

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na 52 Zjazd Okulistów Polskich Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Będzie to wyjątkowe wydarzenie w wyjątkowym czasie, ale aspekt bezpieczeństwa jest dla nas wszystkich priorytetem. Cieszymy się, że to spotkanie, chociaż wirtualne, odbędzie w pięknym mieście – Szczecinie.

Tematy wiodące Zjazdu odzwierciedlają współczesny nurt badań naukowych w siatkówce, rogówce, jaskrze. Program naukowy będzie współtworzony m.in. przy udziale i zaangażowaniu takich sekcji Polskiego Towarzystwa Okulistycznego jak:

  • Sekcja Zapobiegania Ślepocie PTO pod przewodnictwem dr hab. n. med. Moniki Modrzejewskiej
  • Sekcja Rogówki PTO pod przewodnictwem dr hab. n. med. Dariusza Dobrowolskiego
  • Sekcja Siatkówki PTO pod przewodnictwem prof. dr hab. Marcina Stopy

Nie zabraknie również tematów wolnych, których prezentacja odbędzie się w Sesji Varia, a także prac przygotowanych przez Sekcję Młodych Okulistów.

Organizatorzy dołożą wszelkich starań aby stworzyć możliwości przedstawienia najnowszych osiągnięć naukowych a dzięki technice umożliwienia wymiany doświadczeń klinicznych i twórczej dyskusji w przyjaznej atmosferze.

Ogromnie zachęcamy Państwa do zgłaszania prac prezentujących osiągnięcia naukowe i kliniczne reprezentowanych przez Państwa ośrodki, które będą prezentowane w sesji ustnej oraz plakatowej!

Do zobaczenia w czerwcu na Zjeździe PTO!
Prof. dr hab. Jacek Szaflik - Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
Prof. dr hab. Wojciech Lubiński - Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Więcej informacji na stronie: https://zop2021.pl/