Polska Unia Organizacji Pacjentów wspólnie z organizacjami pacjentów kardiologicznych Stowarzyszeniem Pacjentów z Chorobami Serca i Układu Krążenia EkoSerce, Stowarzyszeniem Pacjentów Hiperlipidemią Rodzinną oraz Fundacją Wygrajmy Zdrowie powołała Koalicję Serce dla kardiologii. Celem wspólnych działań ma być poprawa sytuacji pacjentów w zakresie kształtowania odpowiedniego i przyjaznego dla chorych systemu ochrony zdrowia w obszarze wyzwań kardiologicznych.

Członkowie Koalicji, dostrzegając konieczność poszerzania wiedzy pacjentów na temat jakości życia w chorobie, a także dostępności do nowoczesnych metod leczenia chorób serca oraz układu krążenia, postanowili wspólnie podjąć działania edukacyjne i profilaktyczne w tym zakresie adresowane do pacjentów i ich najbliższych.

Kluczowym celem Koalicji Serce dla kardiologii będzie poprawa sytuacji pacjentów poprzez kształtowanie odpowiedniego i przyjaznego chorym systemu ochrony zdrowia, budowanie świadomości w obszarze występowania niewydolności serca, integracja pacjentów z chorobami kardiologicznymi na lokalnym poziomie oraz szerzenie edukacji w zakresie diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, czy wsparcia psychologicznego.

- Chcemy być partnerem dla decydentów w tworzeniu rozwiązań systemowych, organizacyjnych oraz co niezmiernie ważne podnoszeniu poziomu świadomości społecznej oraz edukacji i profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Cieszy nas fakt, że Minister Zdrowia dostrzega potrzebę współpracy z pacjentami, nie tylko doraźnej, ale stałej i kompleksowej, dlatego też deklarujemy nasze pełne poprawcie i udział w Narodowej Debacie na temat Zdrowia. Do współpracy w ramach Koalicji zapraszamy także ekspertów, klinicystów, przedstawicieli towarzystw naukowych i wszystkich tych, którym los pacjentów leży na sercu. „Siła w jedności, piękno w różnorodności”, takie motto przyświeca Polskiej Unii Organizacji Pacjentów od momentu jej powstania, a przykład koalicji jest wyrazem jego praktycznej realizacji - powiedziała Beata Ambroziewicz, prezes zarządu Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”.

W ramach działań prowadzonych przez koalicję odbędą się m.in. regionalne warsztaty edukacyjne dla pacjentów, eventy edukacyjne z okazji Europejskiego Tygodnia dla Serca, akcje badań profilaktycznych oraz prowadzenie dialogu z administracją, tak aby głos pacjentów z różnymi problemami kardiologicznymi był słyszalny i brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w obszarze zdrowia publicznego. Zaplanowano także opracowanie „Dekalogu dla Kardiologii”, który ma być drogowskazem dla wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia, uwzględniającym realne potrzeby pacjentów.


Źródło: Stowarzyszenie "EkoSerce"