Osoby stosujące powszechnie stosowane niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) stosowane w leczeniu bólu i zapalenia mogą zwiększyć ryzyko zawału serca już w pierwszym tygodniu stosowania, a zwłaszcza w pierwszym miesiącu przyjmowania dużych dawek takich leków, sugeruje badanie w The BMJ.

Lekarze i pacjenci domagali się zbadania ryzyka i korzyści stosowania ibuprofenu, diklofenaku, celekoksybu i naproksenu

Poprzednie badania sugerują, że zarówno NLPZ tradycyjne, jak i selektywne wobec COX2 mogą zwiększyć ryzyko ostrego zawału serca (zawału serca), ale czas trwania ryzyka, wpływu dawki, czasu trwania leczenia oraz ryzyka porównawczego pomiędzy NLPZ były do tej pory słabo poznane.

Międzynarodowy zespół naukowców prowadzony przez Michèle Bally z Centrum Badawczego Szpitala Uniwersyteckiego w Montrealu (CRCHUM), a następnie doktorant epidemiologii Uniwersytetu McGill w Kanadzie, określił ryzyko zawału serca związane z użyciem doustnych NLPZ w rzeczywistej praktyce klinicznej.

W swoich badaniach naukowcy przeprowadzili systematyczny przegląd i przeprowadzili metaanalizę odpowiednich badań z różnych baz danych dotyczących opieki zdrowotnej, w tym z Kanady, Finlandii i Wielkiej Brytanii.

Razem przeanalizowali wyniki 446,763 osób, z czego 61,460 miało atak serca.

NLPZ-ty którymi szczególnie zajeli się badacze były celekoksyb, trzy główne tradycyjne NLPZ (diklofenak, ibuprofen, naproxen) i rofekoksyb. Aby dostarczyć wskazówek, naukowcy przedstawili swoje wyniki jako prawdopodobieństwo wystąpienia zawału serca. Spojrzeli na różne scenariusze odpowiadające sposobom, w jaki ludzie mogą rutynowo używać tych leków.

Badanie wykazało, że przyjmowanie jakiejkolwiek dawki NLPZ przez jeden tydzień, jeden miesiąc lub więcej niż miesiąc wiązało się ze zwiększonym ryzykiem zawału serca. Naproksen był związany z tym samym ryzykiem, co udokumentowano dla innych NLPZ. W przypadku celekoksybu ryzyko było mniejsze niż w przypadku rofekoksybu (Vioxx) i było porównywalne z ryzykiem występowania tradycyjnych NLPZ.

Ogólnie rzecz biorąc, zwiększenie ryzyka wystąpienia zawału serca wynosi od 20 do 50% w przypadku stosowania leków z grupy NLPZ w porównaniu z nieużywaniem tych leków. W tym kontekście, w wyniku tego wzrostu, ryzyko zawału serca z powodu NLPZ wynosi średnio około 1% rocznie. Typ analizy wykorzystywanej przez naukowców pozwalał im stwierdzić z ponad 90% prawdopodobieństwem, że wszystkie badane NLPZ są związane z podwyższonym ryzykiem zawału serca.

Dalsze analizy sugerowały, że ryzyko zawału serca związane z użyciem NLPZ było największe w przypadku większych dawek i w pierwszym miesiącu stosowania. W przypadku dłuższego czasu leczenia ryzyko nie wydało się nadal rosnąć, ale badacze ostrzegają, że nie badali powtarzających się zawałów serca i, że należy zachować ostrożność i jak najkrócej stosować NLPZ.

Jest to badanie obserwacyjne oparte na przepisywaniu lub wydalaniu leków, a nie wszystkich czynników potencjalnie wpływających na ryzyko ataku serca, które mogą być wzięte pod uwagę.

Chociaż oznacza to, że nie można wywnioskować o przyczynie i skutku, autorzy twierdzą, że ich badanie było największym badaniem tego typu i że jego ogólnoświatowy zakres pomógł zagwarantować, że wnioski odnoszą się do szerszej populacji pacjentów.

Naukowcy podkreślają także zalety dzielenia się "dezidentyfikowanymi" informacjami o pacjencie, ponieważ pomaga to podejmować decyzje dotyczące opieki zdrowotnej, które mogą poprawić opiekę nad pacjentem.

Podsumowują: "Biorąc pod uwagę, że początek ryzyka ostrego zawału serca wystąpił w pierwszym tygodniu i pojawił się największy w pierwszym miesiącu leczenia większymi dawkami, lekarze powinni rozważyć ważenie ryzyka i korzyści stosowania NLPZ przed rozpoczęciem leczenia, szczególnie w przypadku użycia większych dawek ".

Źródło; sciencedaily.com