Według badań opublikowanych w ESC Heart Failure, czasopiśmie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, wielkość źrenicy może przewidzieć śmierć i ryzyko ponownej hospitalizacji u pacjentów z niewydolnością serca.

„Nasze wyniki sugerują, że rozmiar źrenic to nowatorski sposób identyfikacji pacjentów z chorobami serca, u których występuje podwyższone ryzyko śmierci lub ponownej hospitalizacji” - powiedział autor badania, dr Kohei Nozaki z Kitasato University Hospital w Kanagawa w Japonii. „To daje możliwość interwencji i wprowadzenia nowoczesnych terapii”.

Obecnie na świecie żyje około 26 milionów ludzi z niewydolnością serca. Jest to stan zagrażający życiu, w którym serce nie jest w stanie pompować krwi w ilości wystarczającej do zaspokojenia potrzeb organizmu. Objawy obejmują duszność, opuchnięte kończyny i zmęczenie. Nawet 45% pacjentów przyjętych do szpitala z niewydolnością serca umiera w ciągu roku od przyjęcia, a większość umiera w ciągu pięciu lat od pierwszego pobytu w szpitalu.

„Znalezienie lepszych sposobów określenia, którzy pacjenci są bardziej narażeni na śmierć lub ponowną hospitalizację ma kluczowe znaczenie” - powiedział dr Nozaki.

Jedną z przyczyn pogorszenia niewydolności serca jest zaburzona funkcja układu autonomicznego organizmu, który kontroluje tętno, trawienie i oddychanie. Funkcję autonomiczną zwykle ocenia się poprzez pomiar zmian tętna. Jednak ta metoda jest nieskuteczna u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca np. migotaniem przedsionków, które często występują u osób z niewydolnością serca.

Analiza wielkości źrenic to kolejny sposób oceny funkcji autonomicznych, który jest stosowany u pacjentów z chorobą Parkinsona i cukrzycą. W tym badaniu sprawdzano, czy wykorzystanie źrenicy może być wykorzystane do prognozowania rokowania u pacjentów z niewydolnością serca.

Badanie przeprowadzono na 870 pacjentach hospitalizowanych z powodu ostrej niewydolności serca w latach 2012–2017. Średnia wieku wynosiła 67 lat, a 37% stanowiły kobiety. Wielkość źrenic mierzono w obu oczach co najmniej siedem dni po przyjęciu do szpitala. Do badania pacjenci zakładali gogle, czekali pięć minut, aż oczy przyzwyczają się do ciemności, a następnie robiono im zdjęcia. Pacjentów badano o standardowej porze (między 09:00 a 12:00), ponieważ pora dnia ma wpływ na układ autonomiczny.

Pacjentów podzielono na grupy z małą powierzchnią źrenic i dużymi rozmiarami źrenic w zależności od tego, czy ich pomiar był poniżej, czy powyżej mediany (16,6 mm2). Następnie badano je pod kątem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny) i ponownej hospitalizacji z powodu niewydolności serca . Porównano wyniki obu grup uczniów. W okresie obserwacji, którego mediana czasu trwania wynosiła 1,9 lat, 131 pacjentów zmarło, a 328 było ponownie hospitalizowanych z powodu niewydolności serca. W porównaniu do pacjentów z większymi źrenicami, pacjenci z małymi mieli znacznie gorszy wskaźnik przeżywalności i znacznie wyższy wskaźnik ponownej hospitalizacji z powodu niewydolności serca.

Po uwzględnieniu innych czynników, które mogą wpływać na rokowanie, takich jak wskaźnik masy ciała (BMI) i czynność nerek, pacjenci z małymi rozmiarami źrenic mieli o 28% mniejsze ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny i o 18% mniejsze ryzyko ponownej hospitalizacji z powodu niewydolności serca w porównaniu do pacjentów z dużą powierzchnią źrenic. Duży obszar źrenicy konsekwentnie wiązał się z korzystnym przeżyciem niezależnie od wieku, płci i obecności normalnego rytmu serca lub migotania przedsionków.

Dr Nozaki powiedział: „Badanie źrenic można przeprowadzić szybko, łatwo i nieinwazyjnie. Nasze badanie wskazuje, że można je stosować w codziennej praktyce klinicznej do przewidywania rokowań u pacjentów z niewydolnością serca, w tym również u tych, którzy mają migotanie przedsionków. Stwierdzenie małych źrenic (np. mniej niż 16,6 mm2) może być traktowane priorytetowo w rehabilitacji kardiologicznej z aktywnością fizyczną, która według doniesień poprawia funkcje autonomiczne ”. Dr Nozaki zauważył, że badania tego nie można zastosować u pacjentów z ciężką retinopatią lub innymi chorobami oczu.

Źródło: medicalxpress.com