Business Centre Club apeluje o podjęcie pilnego dialogu związanego z modelem finansowania polskiego systemu ochrony zdrowia. Po analizie m.in. planu budżetu NFZ na 2015 rok eksperci BCC nie mają wątpliwości, że finansowa kołdra jest zbyt krótka i nie zapewni środków na wdrożenie i przeprowadzenie zmian w ramach pakietu onkologicznego i kolejkowego.

Niepokój przedsiębiorców wzbudziła zaplanowany na 2015 rok spadek nakładów na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień (-9,49 proc.), rehabilitację (-5,10 proc.), świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej (-3,31 proc.), lecznictwo uzdrowiskowe(-2,3 proc.), chemioterapię (-1,19 proc.) oraz AOS (0,6 proc.).

Eksperci BCC zwrócili również uwagę na fakt, że od 2008 roku nie zmieniona została także stawka kapitacyjna w podstawowej opiece zdrowotnej, która obecnie wynosi 96 złotych.

"Jak pokazują natomiast doświadczenia z krajów, w których podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest dobrze zorganizowana, nawet 90 proc. potrzeb zdrowotnych populacji jest zaspokajanych przez POZ, ograniczając często zbędne i kosztochłonne konsultacje specjalistyczne i hospitalizacje"- argumentuje Anna Janczewska-Radwan, minister ds. systemu ochrony zdrowia w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC.

BCC ma również wątpliwości dotyczące zasadności wzrostu o 4 mln zł kosztów administracyjnych w samym Narodowym Funduszu Zdrowia - szczególnie, że zgodnie z zaproponowanymi przez rząd pakietami od 1 stycznia 2015 roku wycenę procedur ma przejąć Agencja Oceny Technologii Medycznych.Źródło: www.pulsmedycyny.pl