Prezydent Bronisław Komorowski podpisał trzy ustawy tworzące tzw. pakiet kolejkowy i onkologiczny.

Główne założenia nowych przepisów to poprawa dostępu do specjalistów dla wszystkich pacjentów oraz uprzywilejowanie pacjentów onkologicznych.

Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, nowelizację ustawy o pielęgniarkach i położnych oraz nowelizację ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia.

Nowe przepisy przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia w większości mają zacząć obowiązywać od początku 2015 r.

Nowe przepisy przede wszystkim mają znieść limity w onkologii i dostępie do specjalistów dla wszystkich pacjentów. Wprowadzona zostanie Karta Pacjenta Onkologicznego, która ma być przepustką do szybkiej diagnostyki i leczenia.

Przypomnijmy:

21 marca br. premier i minister zdrowia zaprezentowali plan walki z kolejkami do lekarzy specjalistów. Składa się on z dwóch pakietów: dla onkologii oraz dotyczącego pozostałych specjalizacji. Obydwa zawierają wiele zmian dla pielęgniarek, POZ, AOS i szpitali. Mają one zwiększyć dostęp do lekarzy i diagnostyki oraz skrócić lub wyeliminować hospitalizacje. Propozycje mają formę szczegółowych zapisów ustawowych i rozporządzeń. Zmiany w onkologii zaczęłyby obowiązywać od 2015 r. Plan ministra zdrowia przeszedł już konsultacje społeczne, ma akceptację rządu, teraz trafił do Sejmu. Ale swoje zastrzeżenia podczas konsultacji przedstawiali lekarze rodzinni, którzy mają odegrać znaczącą rolę w diagnostyce nowotworów, ale narzekają, że nikt ich zdania nie wysłuchał.

Pakiet zmian dotyczy trzech ustaw:

  • Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw
  • Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia.
Zmiany podczas Sejmowej Komisji Zdrowia przedstawiał Bartosz Arłukowicz. – Zdejmujemy limity w świadczeniach onkologicznych. Ale dotyczy to tylko miejsc, gdzie zostanie dotrzymany termin diagnostyczny. Ważny jest również standard diagnostyczny. Większą rolę odegrają lekarze POZ. Chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że w onkologii większą rolę będzie odgrywała AOS. Kolejny pakiet zmian to pakiet kolejkowy. Proponujemy zmiany dotyczące Narodowego Funduszu Zdrowia. Płatnik ma pełnić rolę płatnika, a nie kreatora polityki zdrowotnej. Chcemy wprowadzić także zmiany w sposobie kontaktowania. Wprowadzamy regionalne i ogólnokrajowe mapy potrzeb zdrowotnych – przedstawiał zmiany Bartosz Arłukowicz.

Pacjenci będą leczeni w trybie ambulatoryjnym, w szpitalu będą przebywali tylko pacjenci, którzy tej hospitalizacji naprawdę wymagają. Więcej obowiązków będą miały również pielęgniarki, które będą mogły wypisywać niektóre leki. Zmiany dotyczą również konsultantów krajowych i wojewódzkich, tak żeby uniknąć konfliktu interesu. Nikt nikogo nie zmusza do bycia konsultantem– To nie jest tak, że zabraniamy konsultantom dorabiać, chodzi o to, żeby ta współpraca była jawna – mówił Arłukowicz.

Zmienić ma się także rola NFZ; wycena z NFZ przeniesiona zostanie do Agencji Oceny Technologii Medycznych


Źródło: www.medexpress.pl