5-6 grudnia 2020r. Katowice

Zarząd Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki zaprasza na konferencję Optometria Pediatryczna, która odbędzie się w dniach 5-6 grudnia w Katowicach, w hotelu Vienna House Easy.

Dobre i komfortowe widzenie jest kluczowe dla prawidłowego rozwoju dzieci. To w głównej mierze od wzroku zależy samopoczucie dziecka oraz jego dorastanie. Wiemy również, jak bardzo postęp technologiczny wpływa na całe nasze społeczeństwo. Specjaliści nie mają wątpliwości, że mamy do czynienia z problemem na skalę globalną, jakim jest coraz częściej występująca i pogłębiająca się krótkowzroczność. Jednocześnie często opiekunowie, rodzice dzieci, nie mają świadomości na temat pierwszych, a następnie regularnych badań wzroku dziecka. Wiele dzieci nie ma prawidłowo skorygowanej wady wzroku, część z nich o jej występowaniu dowiaduje się dopiero w latach późniejszych. Niemal każde dziecko ma obecnie styczność z urządzeniami elektronicznymi. Wrastają również wymagania edukacyjne.

Podczas konferencji poruszone zostaną tematy współpracy pomiędzy specjalistami, dla kompleksowego zadbania o dziecięce oczy i ich prawidłowy rozwój. Tematyka obejmować będzie również niezwykle istotny temat optometrycznejterapii widzenia, możliwości korekcji wad wzroku u dzieci, strabologii, ortokeratologii, a także progresji krótkowzroczności i wiele innych tematów z zakresu optometrii pediatrycznej.

Szczegóły >> medtube.pl